Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”

Thực hiện chủ trương “Xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động, phục vụ nhân dân”, ngày 3/8/2017, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức (CĐVC) Việt Nam khóa IV đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CĐVC về thực hiện cuộc vận động (CVĐ) xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức (CCVC) “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”. Sau 5 năm triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh, CVĐ đã có sức lan tỏa rộng khắp, khuyến khích, động viên cán bộ, CCVC không ngừng học tập, nâng cao trình độ học vấn, năng lực chuyên môn, xây dựng phương pháp, tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp, hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

CĐVC tỉnh quản lý 50 công đoàn cơ sở (CĐCS), với tổng số 2.690 đoàn viên. Thực hiện CVĐ xây dựng người cán bộ, CCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, CĐVC tỉnh đã ban hành hướng dẫn triển khai, đồng thời chỉ đạo các CĐCS trực thuộc tuyên truyền, phổ biến nội dung, tiêu chí của CVĐ đến toàn thể đoàn viên, cán bộ, CCVC và người lao động (NLĐ); gắn CVĐ với các phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”, “ Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, “Cán bộ, CCVC thi đua thực hiện văn hóa công sở”… CVĐ cũng được các cơ quan, đơn vị gắn liền với thực hiện chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước và Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 08/01/2014 của UBND tỉnh về việc tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, CCVC trên địa bàn tỉnh. Nhờ vậy, nhiều thủ tục hành chính (TTHC) đã được đơn giản hóa, cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; đồng thời, tăng cường trách nhiệm của cán bộ, CCVC trong rà soát, đơn giản hóa TTHC, giảm phiền hà, nhũng nhiễu, tạo điều kiện cho tổ chức, công dân trong giải quyết TTHC.

Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức viên chức “Trung thành trách nhiệm liêm chính sáng tạo”
Khách hàng làm thủ tục tại Bộ phận “một cửa” Bảo hiểm Xã hội tỉnh. Ảnh: Hải Yến

Thực hiện CVĐ, cán bộ, CCVC trong các cơ quan Đảng, quản lý nhà nước trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ đã phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ tham mưu kịp thời, hiệu quả với lãnh đạo cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương. Cán bộ công chức khối nội chính luôn đổi mới, sáng tạo nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử bảo đảm xử lý nghiêm minh đúng người, đúng tội, đúng pháp luật những hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm; thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức và công dân. Cán bộ, đoàn viên trong các cơ quan truyền thông đã tuyên truyền một cách kịp thời, hiệu quả, toàn diện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, những kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ được giao của các cơ quan, đơn vị ngành, đoàn thể, cũng như định hướng dư luận. Cán bộ, đoàn viên cơ quan Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, phát triển đoàn viên, hội viên, bám sát cơ sở, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch vững mạnh.

Theo đánh giá của Chủ tịch CĐVC tỉnh Nguyễn Thị Kim Nhung, CVĐ xây dựng người cán bộ, CCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” đã được triển khai đồng bộ, toàn diện, hiệu quả tại tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Đội ngũ cán bộ, CCVC không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công việc; kiên quyết đấu tranh chống mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ các phong trào thi đua, trong 5 năm qua, CĐVC có 12.490 lượt cán bộ, đoàn viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến; 2.247 đề tài, sáng kiến được công nhận, trong đó có 1.805 đề tài sáng kiến cấp cơ sở, 402 đề tài sáng kiến cấp tỉnh. Nhiều đề tài, sáng kiến đạt loại xuất sắc, đã và đang được áp dụng vào thực tiễn công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị. Có 1.209 tập thể, cá nhân được tặng huân chương các hạng, cờ và bằng khen của Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và UBND tỉnh; 386 tập thể, cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh, CĐVC Việt Nam tặng cờ và bằng khen, Công đoàn Viên chức tỉnh tặng giấy khen. Có 288 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng. Hằng năm, các CĐCS đều chủ động phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức tốt hội nghị cán bộ CCVC bảo đảm thời gian, quy trình, nội dung theo quy định. Chủ động tham gia cùng cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị về công tác quy hoạch, đào tạo; xây dựng cơ chế, chính sách nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, CCVC được tham gia học tập nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ. Hằng năm trên 98% gia đình cán bộ CCVC được công nhận gia đình văn hóa. 100% CĐCS trực thuộc tích cực tham gia hiến máu tình nguyện; tham gia ủng hộ đóng góp các quỹ: Nạn nhân chất độc da cam; vì người nghèo; đền ơn đáp nghĩa, xã hội công đoàn, chương trình nghĩa tình Hoàng Sa - Trường Sa; ủng hộ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ, công tác phòng, chống dịch Covid-19, hỗ trợ tiêu thụ nông sản… với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Từ những kết quả đạt được, có thể khẳng định CVĐ xây dựng người cán bộ, CCVC “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo” đã góp phần tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về cả nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, CCVC trong thực thi nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Để nâng cao chất lượng CVĐ, CĐVC tỉnh chỉ đạo các CĐCS tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, nội dung CVĐ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế gắn với cụ thể hóa các chuẩn mực theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. Tham gia xây dựng quy chế phối hợp giữa công đoàn với thủ trưởng đơn vị, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở cũng như các hoạt động xã hội, từ thiện. Vận động cán bộ, đoàn viên tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa, thực hiện cải cách TTHC, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện có hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, công tác tổng kết đánh giá, công khai trong việc bình xét, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, tạo thành phong trào thi đua sâu rộng, đưa công tác thi đua đi vào nền nếp, góp phần hoàn thành tốt các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị cũng như xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

 Hoàng Hải

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.