Đồng chí Bùi Quang Cẩm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm nay, tổ chức Ngày pháp luật tập trung tuyên truyền, quán triệt, phổ biến sâu rộng nội dung chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019; tập trung phổ biến, tuyên truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp; bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh, an ninh, an toàn trường học; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em, bạo lực học đường, bạo lực gia đình; bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, an toàn thực phẩm và các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội… Phổ biến, thông tin về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, thực hiện đồng bộ các biện pháp đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trong xây dựng, thực hiện và bảo vệ pháp luật; các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong công tác PBGDPL; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Quang Cẩm nhấn mạnh: Để Ngày Pháp luật thực sự phát huy hiệu quả trong cuộc sống, các hoạt động hưởng ứng cần phải triển khai đa dạng, phong phú và phù hợp với từng nhóm đối tượng; có trọng tâm, trọng điểm, bám sát với nhiệm vụ chuyên môn, chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Phát huy vai trò chủ trì, đầu mối trong triển khai các hoạt động PBGDPL trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của ngành mình, cơ quan mình. Khuyến khích, thu hút các hoạt động xã hội hóa trong công tác tuyên truyền, PBGDPL. Tăng cường hơn nữa việc nâng cao kiến thức pháp luật cho chính đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị, địa phương song song với việc tuyên truyền, PBGDPL cho cán bộ, nhân dân…

Cũng trong dịp này, bà Trần Thị Trang, Vụ Phó Vụ Pháp chế - Bộ Y tế đã phổ biến các nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia gồm 7 chương, 36 điều, quy định rõ: Biện pháp giảm mức tiêu thụ rượu, bia; Biện pháp quản lý việc cung cấp rượu, bia; Biện pháp giảm tác hại của rượu, bia; Quản lý nhà nước và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc phòng, chống tác hại của rượu, bia…

Nguyễn Khánh