Riêng với học sinh THPT, học viên trung tâm GDTX- Hướng nghiệp tỉnh, trung tâm GDNN-GDTX, sinh viên các trường cao đẳng, trung cấp của tỉnh đi học trở lại, bắt đầu từ ngày 2/3. Đây là các nội dung của Công văn số 483/UBND-KGVX ngày 28/2/2020 của UBND tỉnh gửi ngành giáo dục và các địa phương trong toàn tỉnh.

Học sinh tiểu học, THCS và trẻ mầm non trên địa bàn tỉnh tiếp tục được nghỉ học đến hết ngày 15 tháng 3.

Để chuẩn bị tốt các điều kiện đón học sinh THPT và học viên các cơ sở giáo dục trở lại lớp học, các nhà trường đang khẩn trương triển khai thực hiện các công việc cụ thể như: tiếp tục cho cán bộ, giáo viên, nhân viên dọn vệ sinh trường lớp, vệ sinh trang thiết bị dạy học; tiến hành kiểm tra toàn bộ hồ sơ, giáo án của giáo viên; lên kế hoạch tổ chức dạy học tăng cường thời lượng, cường độ bài giảng; thực hiện nghiêm các khuyến cáo chuyên môn về phòng, chống dịch bệnh trong nhà trường; thông báo với phụ huynh học sinh qua hệ thống tin nhắn điện tử về lịch học của học sinh các khối lớp...

Thanh Hà