Đây là chương trình do Sở Giáo dục và Đào tạo phối kết hợp với VNPT Hà Nam triển khai miễn phí đến tất cả các giáo viên của 378 trường từ cấp tiểu học đến đại học trên địa bàn toàn tỉnh, trong đó Trường THPT A Phủ Lý là trường đầu tiên VNPT Hà Nam triển khai chương trình tập huấn.

Cán bộ, giáo viên Trường THPT A Phủ Lý tham gia tập huấn. Ảnh: Thanh Hà

Tại lớp tập huấn, các thầy cô giáo đã được giới thiệu về những lợi ích của hệ thống như đối với giáo viên có thể sử dụng các tài liệu, học liệu bản mềm thay vì bằng giấy tờ truyền thống; thiết lập bài giảng điện tử, theo dõi tiến trình học tập của học sinh, giao bài tập và chấm điểm cho học sinh; thiết lập những kỳ thi trực tuyến... 

Còn đối với học sinh các em có thể vào xem và học lại bài giảng mọi lúc, mọi nơi sau khi học ở trường; thực hiện làm bài tập và nộp bài tập trực tuyến theo thời hạn, theo dõi tiến trình học và kết quả học trực tuyến... 

Đây là giải pháp giáo dục điện tử với đầy đủ các module chính: Tin tức - sự kiện, hệ thống, phân quyền, người dùng, khóa học, kho học liệu, kho tài liệu, ngân hàng câu hỏi, báo cáo, hỗ trợ - liên hệ… Sau đó, các thầy, cô giáo nhà trường đã được các kỹ thuật viên của VNPT Hà Nam hướng dẫn tạo tài khoản và đồng bộ hóa trên hệ thống VNPT – Elearning.

Việc triển khai giải pháp dạy từ xa, học tại nhà không những mang lại công cụ hữu ích phục vụ các nhà trường, phụ huynh, học sinh khắc phục kịp thời khó khăn trong học tập do dịch bệnh Covid - 19 gây ra mà còn được VNPT tiếp tục duy trì, mở rộng triển khai phục vụ cho công tác dạy và học tập lâu dài của ngành giáo dục theo định Quyết định 117/QĐ-Ttg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng CNTT trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy, học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025”.

Chu Bình