Giáo viên Trường THCS An Đổ (Bình Lục) chủ động tự đổi mới phương pháp dạy học, lấy học sinh làm trung tâm.

Theo đó, hệ thống giáo dục trung học đã được duy trì ổn định về mạng lưới, quy mô trường lớp và tăng dần tỷ lệ huy động học sinh trong độ tuổi đến trường, lớp. Ở cấp THCS, toàn tỉnh có 114 trường công lập, 4 trường liên cấp tiểu học và THCS, 8 lớp thí điểm tuyển sinh THCS trong Trường THPT chuyên Biên Hòa với 1.268 lớp, 45.717 học sinh, tỷ lệ đi học đúng độ tuổi THCS là 97,5%.

Cấp THPT có 23 trường công lập với 548 lớp, trên 23.545 học sinh, tỷ lệ đi học đúng độ tuổi là 72,5%. Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên ở cả hai cấp THCS và THPT hiện là 3.955 người, có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đạt chuẩn, cơ bản bảo đảm thực hiện tốt các yêu cầu, nhiệm vụ giáo dục của từng cấp học.

Xác định, đổi mới toàn diện chính là yếu tố quyết định cho việc nâng cao chất lượng, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các trường trung học tùy vào điều kiện thực tế để tổ chức dạy 2 buổi/ngày. Trong thời gian dạy học 2 buổi/ngày, các nhà trường đã bố trí các hoạt động phụ đạo học sinh yếu kém, bồi dưỡng học sinh giỏi và tổ chức nhiều hoạt động ngoài giờ lên lớp, giáo dục kỹ năng sống… tạo cho học sinh sự hứng thú, say mê học tập. Đến nay, 100% các trường trung học trên địa bàn tỉnh đã tổ chức học 2 buổi/tuần vào một số thời điểm thích hợp.

Các nhà trường cũng tích cực đổi mới hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Hầu hết các trường THPT và THCS trong tỉnh thực hiện đa dạng hóa các hình thức học tập, ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, còn coi trọng nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà và ngoài cộng đồng.

Để hỗ trợ các nhà trường trong triển khai thực hiện đổi mới giáo dục, ngành đã tổ chức tập huấn chuyên môn cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên THPT, giáo viên cốt cán THCS về nội dung xây dựng ma trận đề, phương pháp dạy học các môn học và phương pháp hướng dẫn học sinh tự học, thiết kế bài học theo các nhóm hoạt động, thực hành dạy học minh họa trong sinh hoạt chuyên môn tại các cụm trường và các nhà trường theo hướng nghiên cứu bài học; chỉ đạo áp dụng việc thiết kế bài học theo các nhóm hoạt động góp phần phát huy năng lực, phẩm chất học sinh đối với tất cả các môn học tại các nhà trường.

Cô giáo Phạm Thị Ngân, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Biên Hòa cho biết: Yêu cầu đổi mới giáo dục ngày càng cao đối với cấp THPT là một tất yếu của phát triển giáo dục. Trong phạm vi nhà trường, để tiếp cận với yêu cầu đổi mới, chúng tôi đã xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên về chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ. Đồng thời, chủ động xây dựng phân phối chương trình chi tiết đối với các môn chuyên, bồi dưỡng học sinh giỏi từ lớp 10 đến lớp 12, linh hoạt lựa chọn những thành tố giáo dục tích cực để bổ sung vào quá trình đổi mới phương thức giáo dục đang thực hiện, bảo đảm nguyên tắc lấy hoạt động học của học sinh làm trung tâm, nâng cao chất lượng giáo dục.

Trong quá trình thực hiện đổi mới, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các nhà trường chủ động tinh giản những nội dung vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện trên lớp và ngoài lớp học đối với 100% các môn học; xây dựng một số mô hình đổi mới giáo dục phổ thông...

Cùng với đó, chỉ đạo các nhà trường đẩy mạnh đổi mới cơ chế quản lý chuyên môn, sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học và tăng cường bồi dưỡng các nội dung chuyên môn, nâng cao tay nghề cho giáo viên. Mỗi huyện, thành phố có sự điều tiết thành lập các cụm trường cấp THCS, mỗi cụm trường có từ 3-6 trường THCS và biên chế 06 cụm trường THPT tương ứng với 06 đơn vị hành chính của tỉnh.

Bên cạnh việc tích cực trao đổi, thảo luận, mỗi tổ, nhóm chuyên môn trong trường trung học phải xây dựng được tối thiểu 02 chuyên đề dạy học/học kì. Việc sinh hoạt chuyên môn tại các tổ, nhóm được tổ chức theo hướng nghiên cứu bài học, xây dựng các giờ dạy minh họa, tiến hành dự giờ, rút kinh nghiệm, trao đổi thống nhất các vấn đề về chuyên môn và nộp kết quả qua diễn đàn trên mạng “trường học kết nối”, nhiều chuyên đề thiết thực được xây dựng thành nội dung sinh hoạt chuyên môn.

Theo thầy giáo Hà Văn Cường, Hiệu trưởng Trường THCS Thanh Bình (huyện Thanh Liêm), thông qua việc duy trì tốt hoạt động sinh hoạt chuyên môn không chỉ giúp lãnh đạo nhà trường tìm hiểu, nghiên cứu, chỉ đạo triển khai áp dụng các tổ nhóm chuyên môn theo nghiên cứu bài học từ đó áp dụng các phương pháp dạy học tích cực đổi mới trong dạy học mà còn giúp giáo viên hiểu được ý nghĩa của sinh hoạt chuyên môn theo nghiên cứu bài học góp phần quan trọng giúp giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, học sinh học tập hiệu quả và nâng cao chất lượng giáo dục…

Không những thế, hầu hết giáo viên các trường trung học còn tích cực ứng dụng CNTT trong đổi mới nội dung, phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá một cách sáng tạo, thiết thực và hiệu quả, xây dựng kho bài giảng e-Learning trực tuyến đáp ứng nhu cầu tự học và học tập suốt đời của người học. Đã có hơn 7.600 giáo viên và 10.300 học sinh được cấp tài khoản, 8.177 tổ/nhóm chuyên môn đăng ký tham gia sinh hoạt trên trang mạng “trường học kết nối” với 7.695 chủ đề đã được đăng tải. Nhiều chủ đề có chất lượng đáp ứng tốt yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện nay.

Cùng với đó, các tính năng trên trang mạng “trường học kết nối” như: không gian tập huấn, nguồn học liệu các môn học được nhiều cán bộ, giáo viên tham gia để phục vụ công tác giảng dạy của mình, sẵn sàng thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ được triển khai bắt đầu với lớp 6 cấp THCS trong năm học 2021 - 2022 và bắt đầu với lớp 10 cấp THPT trong năm học 2022 - 2023.

Thanh Hà