Đoàn Thanh niên xã Bắc Lý (Lý Nhân) phát khẩu trang miễn phí cho người dân để  phòng, chống dịch bệnh Covid -19.

Tại chương trình, đoàn viên, thanh niên đã tổ chức tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế, phát miễn phí 1.500 khẩu trang, 200 bánh xà phòng cho người dân với tổng kinh phí gần 10 triệu đồng; tổ chức hướng dẫn người dân rửa tay, đeo khẩu trang đúng cách, giúp đỡ, hướng dẫn khai báo thông tin y tế điện tử để phòng, chống dịch Covid -19. 

Được biết, để có kinh phí mua khẩu trang, xà phòng phát miễn phí cho người dân, Đoàn xã Bắc Lý đã vận động các tổ chức, cá nhân và sự đóng góp của đoàn viên, thanh niên tại địa phương.

Trần Ích