Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai công tác mặt trận năm 2022

Chiều 15/12, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị Ủy ban MTTQ tỉnh lần thứ Chín (khóa XVI) tổng kết công tác mặt trận năm 2021, triển khai công tác mặt trận năm 2022.

Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến dự, phát biểu chỉ đạo hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Thị Ngân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. 

Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ Chín khóa XVI
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Năm 2021, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026; tổ chức tốt các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, góp phần củng cố niềm tin và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân. Trong năm, MTTQ các cấp đã tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới ( NTM) kiểu mẫu đối với 16 xã và đến nay đã có 5 xã được công nhận xã NTM kiểu mẫu, 10 xã hoàn thành hồ sơ đề nghị công nhận xã NTM kiểu mẫu.

MTTQ các cấp đã triển khai kế hoạch hỗ trợ xây mới 30 nhà cho hộ nghèo với giá trị 1,5 tỷ đồng; kêu gọi nguồn xã hội hóa xây dựng 4 nhà trị giá 200 triệu đồng; MTTQ các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ xây mới, sửa chữa 55 nhà đại đoàn kết trị giá 2,3 tỷ đồng. Phối hợp với chính quyền, cơ quan, doanh nghiệp vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đạt trên 5 tỷ đồng; tặng quà Tết cho 100% hộ nghèo trong tỉnh với tổng kinh phí 2,772 tỷ đồng; tặng quà 800 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trị giá 400 triệu đồng; vận động các nhà hảo tâm tặng 6.764 suất quà, trị giá gần 3,8 tỷ đồng.

MTTQ các cấp còn vận động, tiếp nhận số tiền trên 37 tỷ đồng và nhiều hàng hóa, lương thực, thực phẩm, trang thiết bị y tế trị giá trên 150 tỷ đồng; tiếp nhận Quỹ vẵc xin phòng chống Covid- 19 tỉnh 49,6 tỷ đồng. Phối hợp tổ chức 168 cuộc tiếp xúc cử tri với Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, có 11.785 cử tri tham gia với 368 ý kiến; tổ chức tiếp nhận 209 đơn khiếu nại, tố cáo chuyển đến cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết theo thẩm quyền. MTTQ các cấp đã tổ chức 1.429 cuộc giám sát, trong đó MTTQ chủ trì 592 cuộc, phối hợp giám sát 897 cuộc.

Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ Chín khóa XVI
Đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông báo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 đến các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2022, MTTQ các cấp xác định: Tập trung tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tích cực vận động nhân dân thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Thực hiện tốt quy chế dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tăng cường đoàn kết quốc tế, mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân. Bên cạnh đó, tăng cường củng cố tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ Chín khóa XVI
Đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Văn Thành được Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chuẩn y chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh.
Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh lần thứ Chín khóa XVI
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tặng cờ thi đua xuất sắc cho các đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2021.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận những kết quả MTTQ các cấp đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, nhấn mạnh: MTTQ các cấp cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân; đồng thời xây dựng cốt cán trong các tôn giáo, phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc, người có uy tín trong các tôn giáo để bảo đảm sự đồng thuận thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là thực hiện các chủ trương của tỉnh trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh.

MTTQ và các tổ chức thành viên chú trọng phối hợp với chính quyền cùng cấp bằng các quy chế, chương trình kế hoạch cụ thể tạo nên sức mạnh của hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chung. Tích cực vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động theo hướng thiết thực, hiệu quả, nhất là Cuộc vận động “toàn dân đoàn kết xây dựng thôn mới, đô thị văn minh”. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp như hiện nay, cần phải tiếp tục tăng cường tuyên truyền quán triệt cán bộ, đoàn viên, hội viên siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch ở mọi lúc, mọi nơi; tiếp tục tiếp nhận, vận động ủng hộ Quỹ phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh.

Cần nâng cao chất lượng, tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; xây dựng Đảng, nhà nước trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục làm tốt vai trò chủ trì, hiệp thương, phối hợp giữa các tổ chức thành viên trong thực hiện giám sát và phản biện xã hội; tăng cường giám sát các chương trình kinh tế xã hội địa phương; làm tốt hơn nữa vai trò tập hợp, lắng nghe ý kiến nhân dân để phản ánh với cơ quan Đảng, chính quyền các cấp giải quyết có hiệu quả những vấn đề xã hội bức xúc ngay tại cơ sở, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân.

Thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng linh hoạt, khoa học, sát thực tiễn trong tình hình mới; nâng cao chất lượng và trách nhiệm đội ngũ cán bộ, đặc biệt đội ngũ cán bộ chuyên trách của hệ thống Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp; hướng mạnh về cơ sở, địa bàn khu dân cư. Tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tuyên truyền, vận động, nắm tình hình đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh thông báo Quyết định chuẩn y của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đối với ông Trần Văn Thành giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh. Đồng chí Trần Xuân Dưỡng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thông báo tới các đại biểu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội (KT- XH) của tỉnh năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ phát triển KT- XH năm 2022.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tặng cờ thi đua cho 3  đơn vị xuất sắc; tặng bằng khen của Ủy ban MTTQ tỉnh cho 4  tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác mặt trận năm 2021.

Trần Ích

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.