Các thành viên CLB "mổ" lợn đất tiết kiệm tại ngày hội 

CLB Nữ chức sắc, tín đồ phật tử chùa An Bài được thành lập hơn một năm nay, gồm 90 thành viên. Trong quá trình hoạt động, CLB đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động thiết thực để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là việc vận động, kêu gọi sự ủng hộ từ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ các em nhỏ trong xã có điều kiện học tập tốt hơn.

Các cháu học sinh hoàn cảnh gia đình khó khăn được tặng quà nhân Ngày hội Khuyến học xã Đồng Du, Bình Lục

Riêng trong Ngày hội Khuyến học năm 2019, CLB đã "mổ" gần 100 con lợn đất tiết kiệm và tặng số tiền gần 70 triệu đồng cho các cháu hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Được biết số tiền này đều do thành viên CLB tiết kiệm và kêu gọi nhân dân địa phương ủng hộ, được sử dụng để giúp đỡ hộ nghèo, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập tại địa phương.

P.Thành