Tham gia hội thảo có lãnh đạo hội LHPN 15 tỉnh trong khu vực Đồng bằng sông Hồng và các tỉnh Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Giang, Nghệ An, Hà Tĩnh, lãnh đạo các Ban, đơn vị Trung ương Hội phụ trách. Bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam chủ trì hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo.

Sau hơn một năm rưỡi triển khai thực hiện, 61/63 tỉnh, thành phố đã xây dựng  kế hoạch, được phân bổ kinh phí và vận động nguồn lực để thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu đề án. Chủ đề “An toàn thực phẩm” năm 2018 được tập trung thực hiện từ trung ương đến cơ sở tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành vi của người dân về đảm bảo an toàn thực phẩm.

Nội dung về phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực giới, giáo dục cha mẹ chăm sóc và phát triển trẻ em, tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động phụ nữ rèn luyện phẩm chất đạo đức tiếp tục được các cấp Hội phụ nữ thực hiện bằng nhiều hình thức. Một số địa phương đổi mới phương pháp tuyên truyền, huy động sự vào cuộc của các cấp, các ngành, phát huy tác dụng của mạng xã hội. Các hoạt động giám sát, đề xuất chính sách, lên tiếng và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em bị xâm hại, bạo lực ngày càng có hiệu quả.

Tuy nhiên, việc thực hiện đề án còn gặp những khó khăn như: còn 2 tỉnh chưa phê duyệt kế hoạch; nhiều tỉnh chưa phân bổ kinh phí thực hiện các hoạt động, chủ yếu là lồng ghép các hoạt động Hội nên hiệu quả chưa cao. Trong khi các vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em xảy ra ở nhiều nơi, mức độ càng ngày phức tạp, việc phát hiện các trường hợp phụ nữ và trẻ em bị xâm hại, bạo lực và lên tiếng, hỗ trợ, tham gia giải quyết của các cấp hội còn hạn chế, chưa chủ động.

Tại hội thảo, đại diện lãnh đạo Hội các tỉnh đã tập trung thảo luận một số nội dung, chia sẻ kinh nghiệm, cách làm hay trong thực hiện Đề án và chủ đề an toàn thực phẩm năm 2018; những vấn đề xã hội bức xúc hiện nay tại các địa phương; Nhiệm vụ giải pháp năm 2019 với chủ đề “Giáo dục cha mẹ trong chăm sóc và phát triển trẻ em”; Kiến nghị, đề xuất đối với Trung ương Hội về các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án…

Bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát biểu kết luận hội thảo.

Kết luận hội thảo, bà Trần Thị Hương, Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam đánh giá cao những nội dung các đại biểu thảo luận, khẳng định những chia sẻ, đánh giá và các ý kiến đề xuất, kiến nghị của lãnh đạo Hội các tỉnh, thành phố là những thông tin quan trọng để Trung ương Hội hoàn thiện báo cáo tổng kết Đề án năm 2018, trình Ban Chấp hành Trung ương Hội và Thủ tướng Chính phủ; đồng thời xác định các nội dung, cách thức chỉ đạo thực hiện Đề án năm 2019 đảm bảo hiệu quả.

Chu Uyên