Tham gia buổi lễ có lãnh đạo huyện, các ban, ngành, các nhà tài trợ cùng các thầy cô giáo và hơn 100 học sinh có thành tích cao trong học tập năm học qua.

Đại diện HKH huyện Bình Lục trao phần thưởng cho 07 học sinh đạt giải cao cấp quốc gia và cấp tỉnh.

Năm học 2017-2018, HKH huyện Bình Lục đã động viên mọi tầng lớp nhân dân chung tay xây dựng xã hội học tập; thúc đẩy hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và bồi dưỡng nhân tài cho quê hương đất nước.

Phong trào khuyến học khuyến tài và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn ngày càng phát triển mạnh mẽ. Kết quả, năm học 2017-2018, Hội đã khen thưởng 12 giáo viên dạy giỏi các cấp; 07 học sinh giỏi đạt giải cao, 72 học sinh giỏi cấp Trung học phổ thông; 12 em học sinh đạt các giải tỉnh; 20 em học sinh giỏi cấp Trung học cơ sở; 19 em học sinh giỏi cấp Tiểu học... và trao tiền hỗ trợ quý của các nhà tài trợ cho 39 học sinh nghèo vượt khó trị giá gần 50 triệu đồng.

P.Thành