Đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại đại hội.

Dự thảo báo cáo chính trị và các tham luận tại đại hội nêu rõ: nhiệm kỳ qua, các cấp HND đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Trung ương HND Việt Nam, chỉ đạo có hiệu quả công tác Hội và phong trào nông dân. Toàn tỉnh đã kết nạp mới được 40.085 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh đến nay là 198.574 hội viên, chiếm 71,2% lao động nông nghiệp và đạt 92,5% số hộ nông thôn. Hàng năm có trên 95% cơ sở Hội, trên 85% chi, tổ Hội đạt vững mạnh. Đội ngũ cán bộ hội các cấp ngày càng được chuẩn hóa. Phong trào nông dân thi đua, sản xuất kinh doanh giỏi(SXKDG), đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững tiếp tục phát triển về bề rộng lẫn chiều sâu. Bình quân mỗi năm có gần 84 nghìn hộ đạt danh hiệu SXKDG, tăng 10% so với nhiệm kỳ trước. Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh tiếp tục được triển khai sâu rộng. 5 năm qua, các cấp Hội đã  vận động 155.404 hộ nông dân tự nguyện hiến trên 315 nghìn m2 đất để làm đường giao thông nông thôn; đóng góp 692.859 ngày công lao động; tự nguyện chặt bỏ trên 6.500 cây ăn quả và hàng nghìn cây lấy gỗ; tháo gỡ gần 1 nghìn m2 nhà ở, 170m2 công trình phụ; trên 56 nghìn m2 tường rào phục vụ xây dựng NTM, quy đổi giá trị đạt trên 1.021 tỷ đồng. Quỹ hỗ trợ nông dân các cấp tăng 112% so với đầu nhiệm kỳ, nâng tổng số nguồn vốn của quỹ lên 28,744 tỷ đồng, cho trên 2 nghìn hộ vay để đầu tư sản xuất. Các cấp Hội còn quản lý 481.756 triệu đồng, với 21.33 hộ vay tại 542 tổ tiết kiệm từ Ngân hàng Chính sách xã hội. Trong  5 năm, các cấp Hội còn cung ứng trên 42 nghìn tấn phân bón, 284 máy nông nghiệp nhằm hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất; tổ chức dạy nghề và phối hợp dạy nghề cho 48.885 lượt hội viên, tập huấn khoa học kỹ thuật cho 893.775 lượt người,  giới thiệu việc làm cho trên 42 nghìn người…

Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết- Đổi mới- Hội nhập- Phát triển”, nhiệm kỳ 2018-2023, HND tỉnh phấn đấu kết nạp 20 nghìn hội viên mới; 100% cán bộ, hội viên được tuyên truyền phổ biến chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Hội cấp trên. Hàng năm 100% cán bộ Hội được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội; 100% chi Hội có quỹ hội bình quân đạt 100 nghìn đồng/hội viên. Hàng năm có từ 60% trở lên số hộ hội viên nông dân đăng ký phấn đấu và có từ 50% số hộ đăng ký đạt danh hiệu SXKDG. Phối hợp vận động trên 90% hộ nông dân tham gia bảo hiểm y tế; 100% các cấp Hội tổ chức các hoạt động tư vấn, dạy nghề, hỗ trợ nông dân hiệu quả; 100% cơ sở Hội tổ chức cho hội viên nông dân sản xuất nông sản đăng ký, cam kết đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Hằng năm, 100% cơ sở Hội phối hợp, hướng dẫn thành lập ít nhất 1 hợp tác xã, xây dựng 1 mô hình tổ hợp tác liên kết bao tiêu sản phẩm cho nông dân; tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho 100% hội viên nông dân khi có yêu cầu…

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phạm Sỹ Lợi; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Lều Vũ Điều, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương HND Việt Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả các cấp Hội và nông dân tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua; ghi nhận tinh thần cộng đồng trách nhiệm của các cấp, ngành, doanh nghiệp đã đồng hành cùng nông dân trên mặt trận sản xuất nông nghiệp. Các đồng chí nhấn mạnh: Để tiếp tục khơi dậy, phát huy vị thế, vai trò của tổ chức Hội và tiềm năng to lớn của giai cấp nông dân, các cấp Hội cần tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, xây dựng giai cấp nông dân và HND trong thời kỳ mới. Trong đó trọng tâm là Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Nghị quyết số 05 của Tỉnh ủy về đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, tạo đột phá phát triển nhanh, bền vững nông nghiệp, nông thôn tỉnh giai đoạn 2016-2025. Cùng đó, phát động mạnh mẽ và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào nông dân thi đua SXKDG, nông dân thi đua xây dựng NTM. Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức HND các cấp vững mạnh về mọi mặt, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở vì lợi ích của hội viên. Triển khai có hiệu quả chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), trong đó tập trung rà soát, sắp xếp tổ chức Hội theo hướng giảm đầu mối, tinh giản biên chế, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ hội có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trách nhiệm, tâm huyết; có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bên cạnh đó, các cấp HND cần thể hiện hơn nữa vai trò cầu nối giữa nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp trong phát triển nông nghiệp; tổ chức động viên hội viên nông dân tích cực tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.

BCH Hội nông dân tỉnh Hà Nam khóa X ra mắt tại đại hội.

Với tinh thần tập trung dân chủ và nhất trí cao, Đại hội đã bầu 24 đồng chí vào Ban Chấp hành HND tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc HND Việt Nam lần thứ VII. Đồng chí Tạ Văn Đạt, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HND tỉnh khóa IX  đã được bầu làm Chủ tịch HND tỉnh khóa X. Nhân dịp này, 6 tập thể, 16 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân giai đoạn 2013-2018 đã được Trung ương HND Việt Nam và UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Trần Ích