Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh tặng hoa chúc mừng Hội nghị đại biểu Công đoàn Viên chức tỉnh.

Dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, đại diện các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh cùng 117 đại biểu ưu tú đại diện cho trên 2.600 đoàn viên công đoàn thuộc 51 công đoàn cơ sở trực thuộc.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội khoá I, nhiệm kỳ 2014-2019, giai đoạn 2014-2017, các cấp công đoàn trong khối thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ trong các cơ quan, đơn vị; phối hợp tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức viên chức hằng năm đạt tỉ lệ 100%; tích cực tham mưu xây dựng các chủ trương, chính sách của địa phương, đơn vị cũng như thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát của công đoàn.

Công tác thăm hỏi, giúp đỡ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần và điều kiện làm việc cho cán bộ, đoàn viên công đoàn được chú trọng. Các hoạt động nhân đạo, từ thiện; văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được đẩy mạnh. Các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức có chuyển biến mạnh mẽ.

Kết quả giai đoạn 2014 - 2017, Công đoàn Viên chức tỉnh đã có trên 1.700 đề tài, sáng kiến được công nhận, trong đó có gần 300 đề tài, sáng kiến cấp tỉnh đã và đang được áp dụng vào thực tiễn công tác. Các cấp công đoàn cũng làm tốt công tác đề xuất với cấp ủy, chính quyền cùng cấp quan tâm tạo điều kiện cho trên 1.100 lượt cán bộ, công chức, viên chức, lao động học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị.

Giai đoạn 2017 - 2019, các cấp công đoàn Khối Viên chức tỉnh tiếp tục phát huy vai trò chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, lao động và các hoạt động xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ, đoàn viên góp phần xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh. Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, viên chức, lao động.

Hội nghị đã nhất trí bầu 24 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XII và 1 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Viên chức Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023.

Hoàng Hải