Nhiệm kỳ qua (2015 - 2018), chi hội HNB Báo Hà Nam đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội lần thứ VI đề ra. Với vai trò là tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của những người làm báo, trong nhiệm kỳ chi hội đã chủ động phát động các phong trào thi đua trong cán bộ, hội viên tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, tham gia đổi mới nâng cao chất lượng tờ báo. Qua đánh giá, bình xét thi đua hằng năm, tỷ lệ cán bộ, hội viên được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đều đạt trên 80%, trong đó 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; không có hội viên không hoàn thành nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ có 21 lượt cán bộ, hội viên được Chủ tịch HNB tỉnh tặng Giấy khen; 3 năm liền (2015 - 2018) chi hội được HNB tỉnh công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Hồng Kỳ, TUV, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Hà Nam, Chủ tịch HNB tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ tới, chi hội HNB Báo Hà Nam tiếp tục quan tâm, làm tốt việc quán triệt cho cán bộ, hội viên nâng cao nhận thức chính trị, vai trò, trách nhiệm xã hội, đạo đức nghề nghiệp, nghĩa vụ công dân của người làm báo. Phấn đấu hằng năm 100% cán bộ, hội viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên, trong đó 20% hội viên được công nhận “Nhà báo xuất sắc cấp cơ sở”. Trong nhiệm kỳ có ít nhất 1 cán bộ, hội viên được công nhận “Nhà báo xuất sắc cấp Hội Nhà báo Việt Nam”; có hội viên có tác phẩm lọt vào chung khảo và đạt giải báo chí quốc gia.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Nhà báo Lê Hồng Kỳ, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ, Tổng Biên tập Báo Hà Nam, Chủ tịch HNB tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà chi hội HNB Báo Hà Nam đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian tới, tình hình đất nước nói chung, Hà Nam nói riêng có nhiều sự phát triển sôi động; nhiều vấn đề xã hội đặt ra...Đây là thách thức, nhưng cũng là cơ hội để các nhà báo tác nghiệp, phản ánh. Cán bộ, hội viên, phóng viên Báo Hà Nam cần chủ động tham gia mạnh mẽ hơn nữa, góp phần đổi mới báo chí, tạo dấu ấn mới trên cả 2 ấn phẩm báo in và báo điện tử. Nội dung phản ánh bảo đảm đúng, trúng phục vụ kịp thời sự lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp uỷ, chính quyền địa phương, ngày càng hấp dẫn bạn đọc. Ban Thư ký chi hội đổi mới hoạt động, có nhiều giải pháp hơn nữa trong việc thu hút, tập hợp hội viên, đóng góp tích cực vào thành tích chung của cơ quan, đơn vị.

Cán bộ, hội viên Chi hội HNB Báo Hà Nam bầu Ban Thư ký chi hội khoá VII, nhiệm kỳ 2018 - 2020.

Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào Ban Thư ký chi hội khoá VII nhiệm kỳ mới 2018 – 2020.

Vũ Hà. Ảnh: Thế Trang