Vừa qua, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam đã phối hợp kết nối liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh của trẻ em dưới 6 tuổi trên Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch với Hệ thống cấp thẻ BHYT qua mạng internet, cụ thể là Trục NGSP. Trục NGSP là hệ thống kết nối, liên thông các hệ thống thông tin ở Trung ương và địa phương.

 Trước thời điểm thực hiện việc kết nối dữ liệu qua mạng internet, với quy trình truyền thống người dân đến làm khai sinh cho trẻ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính xã. Sau đó, công chức tư pháp - hộ tịch xã lập hồ sơ chuyển cơ quan liên quan là công an và BHXH huyện qua đường bưu điện để tiến hành cấp giấy khai sinh, đăng ký thường trú và thẻ BHYT.

Cán bộ BHXH khu vực thành phố Phủ Lý thực hiện thủ tục cấp thẻ BHYT trên Hệ thống liên thông dữ liệu.

Theo ông Ngô Đức Mậu, Trưởng phòng Hành chính Tư pháp, Sở Tư pháp, tại Hà Nam, với chủ trương ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tư pháp, việc chuyển dữ liệu qua các cơ quan liên quan đã cơ bản được đội ngũ công chức tư pháp – hộ tịch vận dụng chuyển qua thư điện tử bằng bản mềm (bản scan). Tuy tiết kiệm về thời gian nhưng việc chuyển dữ liệu lại được vận dụng mỗi nơi một khác, thiếu sự thống nhất, đồng bộ. Những cơ quan liên quan vẫn phải thực hiện một bước nhập dữ liệu thủ công trước khi thực hiện giải quyết TTHC. Nhưng giờ đây với Hệ thống liên thông dữ liệu qua mạng internet, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính xã chỉ cần lập hồ sơ trên hệ thống và chuyển ngay đến các cơ quan liên quan. 

Các cơ quan liên quan có thể tiến hành thực hiện giải quyết TTHC ngay sau khi tiếp nhận thông tin qua hệ thống mà không cần phải nhập lại dữ liệu. Điều này giúp thông tin đồng bộ giữa các đơn vị; tốc độ nhanh, hạn chế sai sót (do không phải phụ thuộc vào bưu điện, bộ phận văn thư…) và thuận tiện cho việc trao đổi, giải quyết TTHC được nhanh chóng, chính xác. Việc kết nối này cũng cho phép UBND cấp xã và phòng tư pháp cấp huyện có thể gửi dữ liệu đăng ký khai sinh của trẻ dưới 6 tuổi sang cơ quan BHXH để xử lý một số thủ tục cần thiết trên phần mềm trước khi chính thức nhận Tờ khai đăng ký cấp thẻ BHYT và Trích lục khai sinh của trẻ.

Với việc thực hiện chuyển dữ liệu qua Trục NGSP, quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ phía BHXH cũng rất thuận tiện. Ngay sau khi tiếp nhận đầy đủ các hồ sơ đăng ký khai sinh và đăng ký cấp thẻ BHYT của công dân, công chức tư pháp - hộ tịch tại UBND cấp xã tiến hành đăng ký khai sinh cho trẻ trên phần mềm đăng ký khai sinh điện tử của Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch. Sau khi hoàn thành đăng ký khai sinh, dữ liệu đăng ký khai sinh sẽ được đưa vào danh sách Chuyển hồ sơ khai sinh sang BHXH để tiến hành các thủ tục cần thiết, cấp thẻ BHYT. Ngay sau khi chính thức nhận được Tờ khai đăng ký cấp thẻ BHYT và Trích lục khai sinh của trẻ, cán bộ của BHXH sẽ đối chiếu lại thông tin, nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ và tiến hành trả thẻ.

Theo ông Phạm Thanh Sơn, Trưởng phòng Quản lý thu, BHXH tỉnh, việc thực hiện liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi qua Hệ thống liên thông dữ liệu qua mạng internet đã được BHXH tỉnh Hà Nam thực hiện từ tháng 10 năm 2019. Đến nay, trên toàn tỉnh đã thực hiện hơn 4.300 hồ sơ liên thông. Trước khi có Hệ thống liên thông dữ liệu, đã có một số xã thực hiện chuyển hồ sơ qua ứng dụng riêng của BHXH. Hệ thống mới tạo sự thuận lợi, nhanh chóng cho cán bộ giải quyết và đồng bộ về dữ liệu trên toàn tỉnh. Cơ quan BHXH các huyện, thành phố, thị xã cũng đã phối hợp với các phòng tư pháp cùng cấp tổ chức tập huấn, hướng dẫn công chức tư pháp – hộ tịch, cán bộ được phân công giải quyết thủ tục cấp thẻ BHYT việc thiết lập, thao tác sử dụng Hệ thống liên thông dữ liệu mới.

Việc thực hiện kết nối dữ liệu của Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch với Hệ thống cấp thẻ BHYT qua Trục dữ liệu quốc gia (NGSP) là một bước tiến lớn trong cải cách TTHC. Qua đó giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho người dân; đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý, phục vụ của cơ quan nhà nước; khai thác tốt cơ sở dữ liệu chuyên ngành BHXH trong liên thông khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Nguyễn Khánh