Video clip
CPTPP và TPP khác nhau thế nào
CPTPP cơ bản giữ nguyên nội dung của TPP để chờ sự quay lại của Mỹ, nhưng cũng có một số thay đổi so với TPP.
  08:01 20/11/2017
  Lượt xem:  528
  •  Tags:
Video mới nhất
Video nổi bật