Triển lãm "Tranh dân gian Đông Hồ xưa và nay" đang diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội. (Ảnh: Vi Diệu/Vietnam+)

 

Triển lãm mang đến hơn 100 hiện vật từ tranh in cho đến các ván khắc, dụng cụ làm tranh Đông Hồ. (Ảnh: Vi Diệu/Vietnam+)

 

Các bức tranh dân gian Đông Hồ được trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: Vi Diệu/Vietnam+)

 

Các bức tranh dân gian Đông Hồ được trưng bày tại triển lãm. (Ảnh: Vi Diệu/Vietnam+)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các dụng cụ làm tranh Đông Hồ. (Ảnh: Vi Diệu/Vietnam+)

 

 

 

Theo Vietnam+