Đường vào đình Tam Chúc

Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, hiện nay, dự án Khu du lịch Tam Chúc đang được nhà thầu tập trung xây dựng để đủ điều kiện tổ chức Đại Lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc Vesak 2019, nhưng tiến độ thi công một số hạng mục còn chậm.


Giếng đình Tam Chúc

Một số hạng mục còn chậm được kể đến thuộc các hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật như: Tuyến đường ven hồ phía Tây N2, tuyến đường dạo bờ Nam sông Ba Sao, tuyến đường dạo bờ Bắc sông Ba Sao, Cổng đi chùa Hương, chỉnh trang, nạo vét lòng hồ Tam Chúc; Các công trình kiến trúc tâm linh và các công trình chức năng khác như Điện Tam thế, nhà Tả vu, Hữu vu của cổng Tam quan, vườn Kinh, khách sạn 3 sao.

Điện Tam Thế

UBND tỉnh đã có văn bản yêu cầu nhà thầu là Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường khẩn trương huy động máy móc, nhân lực, nguồn lực để thúc đẩy tiến độ thi công các hạng mục của dự án Khu du lịch Tam Chúc; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ công việc theo đúng tiến độ, thời gian, kịp thời tháo gỡ những khó khăn và chủ động báo cáo tiến độ, đề xuất kiến nghị toàn bộ công tác thi công của nhà thầu phù hợp, đảm bảo tiến độ và yêu cầu của dự án; Các sở ngành theo chức năng và nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh, nhà thầu thực hiện Kết luận số 94 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiến độ đầu tư xây dựng Khu du lịch Tam chúc đủ điều kiện tổ chức Đại lễ Phật Đản Liên Hiệp Quốc Vesak 2019.

Chu Uyên