Trình diễn hát Dậm đền Trúc (Thi Sơn  - Kim Bảng).

Tham dự liên hoan có đông đảo nhân dân, ban quản lý di tích của các di tích tiêu biểu: Đền Lảnh Giang (Mộc Nam – Duy Tiên); đình, văn từ Cát Lại (Bình Nghĩa – Bình Lục); đền Mẫu (phường Quang Trung – thành phố Phủ Lý); đình Vĩnh Trụ (thị trấn Vĩnh Trụ - Lý Nhân); đền Trúc (Thi Sơn – Kim Bảng); vật võ Liễu Đôi (Liêm Túc – Thanh Liêm). 

Các đoàn tham gia đều đáp ứng yêu cầu của liên hoan: Giới thiệu về nhân vật thờ, về giá trị kiến trúc, văn hóa và lịch sử; kinh nghiệm bảo tồn phát huy giá trị di tích, trình diễn nghệ thuật dân gian, nghi lễ truyền thống, thể thao dân tộc gắn liền với di tích. Với sự chuẩn bị chu đáo và tích cực, các đoàn đều có một chương trình giới thiệu có cấu trúc chặt chẽ và hấp dẫn. 

Kết thúc liên hoan, Ban tổ chức đã  trao Giấy khen của giám đốc Sở VH,TT&DL cho các đơn vị có di tích tham gia liên hoan lần V năm 2018. 

Chu Bình