Một trận thi đấu nội dung đôi nam Khối giáo dục tại Giải bóng bàn Cúp Báo Hà Nam năm 2018. Ảnh: TL

Xem chi tiết Điều lệ Giải bóng bàn Cúp Báo Hà Nam năm 2019 và đăng ký thi đấu theo mẫu:

- Điều lệ Giải Bóng bàn Cúp Báo Hà Nam lần thứ IX, năm 2019 tại đây

- Đăng ký thi đấu tại đây

P.V