Xây dựng đội ngũ thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới
06:32 20/02/2020
Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) mới được xây dựng theo xu hướng phát triển giáo dục hiện đại. Để bảo đảm chương trình được thực hiện đúng thời gian và mục tiêu đề ra, hiện...
  • Tin đọc nhiều