Ưu tiên vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông
07:09 15/02/2020
Cùng với nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, năm 2019, nhiều địa phương trong tỉnh đã ưu tiên nguồn vốn xây dựng, nâng cấp các tuyến đường nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông và...
  • Tin đọc nhiều