Phần I: Địa lý (Chương XXXII)
06:15 15/01/2020
Hà Nam là một vùng đất cổ, có nền văn minh sớm, nên âm nhạc ở đây cũng sớm phát triển và trở thành một trong những cái nôi sản sinh ra nền âm nhạc dân gian của đồng bằng Bắc Bộ.
  • Tin đọc nhiều