Một tấm gương tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện
05:46 01/01/2020
Hiến máu tình nguyện (HMTN) là một nghĩa cử cao đẹp. Qua phong trào HMTN trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình. Một trong những tấm gương tiêu biểu đó là anh...
  • Tin đọc nhiều