Xây dựng đội ngũ thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới
06:32 20/02/2020
Chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT) mới được xây dựng theo xu hướng phát triển giáo dục hiện đại. Để bảo đảm chương trình được thực hiện đúng thời gian và mục tiêu đề ra, hiện...
Trường học đổi mới đồng bộ - Nhìn từ một mô hình điểm
05:55 06/10/2019
Năm học 2018-2019, Trường THCS Trần Quốc Toản (thành phố Phủ Lý) là một trong 3 đơn vị được lựa chọn thực hiện điểm xây dựng mô hình “Trường học đổi mới đồng bộ” (THĐMĐB).
  • Tin đọc nhiều