HĐND xã Tiên Sơn nhiệm kỳ 2016- 2021 tổ chức kỳ họp thứ nhất
17:26 19/02/2020
Sáng 19/2, HĐND xã Tiên Sơn (thị xã Duy Tiên) tổ chức kỳ họp thứ nhất, triển khai thực hiện công tác kiện toàn tổ chức, bầu các chức danh thường trực, trưởng ban HĐNĐ, lãnh đạo...
HĐND xã Tiên Sơn nhiệm kỳ 2016- 2021 tổ chức kỳ họp thứ nhất
17:26 19/02/2020
Sáng 19/2, HĐND xã Tiên Sơn (thị xã Duy Tiên) tổ chức kỳ họp thứ nhất, triển khai thực hiện công tác kiện toàn tổ chức, bầu các chức danh thường trực, trưởng ban HĐNĐ, lãnh đạo...
HĐND xã Tiên Sơn nhiệm kỳ 2016- 2021 tổ chức kỳ họp thứ nhất
17:26 19/02/2020
Sáng 19/2, HĐND xã Tiên Sơn (thị xã Duy Tiên) tổ chức kỳ họp thứ nhất, triển khai thực hiện công tác kiện toàn tổ chức, bầu các chức danh thường trực, trưởng ban HĐNĐ, lãnh đạo...
HĐND xã Tiên Sơn nhiệm kỳ 2016- 2021 tổ chức kỳ họp thứ nhất
17:26 19/02/2020
Sáng 19/2, HĐND xã Tiên Sơn (thị xã Duy Tiên) tổ chức kỳ họp thứ nhất, triển khai thực hiện công tác kiện toàn tổ chức, bầu các chức danh thường trực, trưởng ban HĐNĐ, lãnh đạo...
Đăng ký mua 11.640 chiếc khẩu trang kháng khuẩn phòng, chống Covid-19
17:29 19/02/2020
Theo tin từ Sở Công thương, đến nay các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã đăng ký mua 11.640 chiếc khẩu trang có xử lý kháng khuẩn phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Khẩu trang có thể...
  • Tin đọc nhiều