Xã Liêm Thuận đón hài cốt Liệt sỹ từ Quảng Trị trở về
13:13 26/05/2020
Sáng 26/5, xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm long trọng tổ chức lễ đón nhận hài cốt và truy điệu liệt sỹ Bùi Văn Đệ, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại Quảng Trị....
Xã Liêm Thuận đón hài cốt Liệt sỹ từ Quảng Trị trở về
13:13 26/05/2020
Sáng 26/5, xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm long trọng tổ chức lễ đón nhận hài cốt và truy điệu liệt sỹ Bùi Văn Đệ, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại Quảng Trị....
Xã Liêm Thuận đón hài cốt Liệt sỹ từ Quảng Trị trở về
13:13 26/05/2020
Sáng 26/5, xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm long trọng tổ chức lễ đón nhận hài cốt và truy điệu liệt sỹ Bùi Văn Đệ, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại Quảng Trị....
Xã Liêm Thuận đón hài cốt Liệt sỹ từ Quảng Trị trở về
13:13 26/05/2020
Sáng 26/5, xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm long trọng tổ chức lễ đón nhận hài cốt và truy điệu liệt sỹ Bùi Văn Đệ, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại Quảng Trị....
Xã Liêm Thuận đón hài cốt Liệt sỹ từ Quảng Trị trở về
13:13 26/05/2020
Sáng 26/5, xã Liêm Thuận, huyện Thanh Liêm long trọng tổ chức lễ đón nhận hài cốt và truy điệu liệt sỹ Bùi Văn Đệ, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước tại Quảng Trị....
  • Tin đọc nhiều