Đoàn giám sát của UBKT Tỉnh ủy và Đảng ủy Quân khu 3 kiểm tra công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương đối với Đảng ủy Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

Hằng năm, UBKT Đảng uỷ quân sự tỉnh chủ động làm tốt vai trò tham mưu với Đảng uỷ quân sự tỉnh trong chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, UBKT các cấp thực hiện tốt nghị quyết, chỉ thị về công tác KTGS, trọng tâm là Quy định 109 của Ban Bí thư về công tác kiểm tra của TCĐ đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống của CBĐV gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quy định 102 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật ĐV.

Cùng với đó, chú trọng thực hiện toàn diện nhiệm vụ KTGS ở các cấp ủy, TCĐ trực thuộc. Căn cứ đặc điểm, tình hình nhiệm vụ của từng đơn vị để định hướng xây dựng kế hoạch, triển khai công tác KTGS bảo đảm sát thực tế, yêu cầu nhiệm vụ.

Theo Trung tá Dương Văn Thụ, Trợ lý kiểm tra, UBKT Đảng uỷ quân sự tỉnh, kết quả nổi bật trong hoạt động của UBKT Đảng uỷ quân sự tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay là nội dung KTGS được tham mưu, hướng dẫn cụ thể hóa sát hợp với thực tế cơ sở và được các cấp ủy, TCĐ thực hiện bài bản, chặt chẽ, góp phần ngăn ngừa vi phạm trong CBĐV, quân nhân chuyên nghiệp.

UBKT Đảng uỷ quân sự tỉnh cũng vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ việc phối hợp tổ chức có hiệu quả cuộc giám sát chuyên đề của UBKT Tỉnh ủy, UBKT Đảng ủy Quân khu 3 tại Đảng uỷ quân sự tỉnh.

Cùng với KTGS tại các TCĐ trực thuộc, UBKT Đảng uỷ quân sự tỉnh tập trung thực hiện tốt quy chế phối hợp với UBKT các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh, tăng cường KTGS việc thực hiện nhiệm vụ QS, QPĐP ở các đơn vị, địa phương.

Thực hiện quy chế phối hợp, UBKT các đơn vị đã bám sát nội dung, chương trình, thường xuyên trao đổi thông tin, nắm tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy các bên trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức công tác KTGS. Chất lượng, số lượng các cuộc phối hợp KTGS đều tăng, bảo đảm chặt chẽ, nguyên tắc, hiệu quả thiết thực. Qua công tác phối hợp KTGS giúp đội ngũ CBĐV, nhất là cấp ủy viên, cán bộ chủ trì các cấp nâng cao vai trò trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ QS, QPĐP.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác KTGS, hằng năm UBKT ĐUQS tỉnh chủ động phối hợp tham mưu với cấp ủy các bên lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác KTGS việc thực hiện nhiệm vụ QS, QPĐP. Phối hợp KTGS theo Điều lệ Đảng; xem xét, xử lý kỷ luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Hơn 2 năm qua, UBKT Đảng uỷ quân sự tỉnh đã phối hợp KTGS đối với 36 lượt chi bộ, 76 lượt ĐV ở Đảng uỷ quân sự huyện, thành phố; phối hợp tham mưu tổ chức hàng chục cuộc KTGS tại cơ sở và một số cơ quan, doanh nghiệp.

Với sự nỗ lực của UBKT ĐUQS tỉnh, công tác KTGS ở Đảng bộ Quân sự tỉnh luôn bảo đảm tính thường xuyên, liên tục, đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Qua đó giúp các cấp ủy, TCĐ, CBĐV toàn đảng bộ chấp hành nghiêm chế độ nền nếp sinh hoạt, nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình. Đồng thời, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chỉ huy đối với thực hiện nhiệm vụ QPĐP, xây dựng TCĐ trong sạch vững mạnh, xây dựng cơ quan, đơn vị và LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện.

Phương Dung