Các đại biểu dự hội nghị.

Dự, chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 3; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; đại diện các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, các huyện, thành phố.

Đánh giá kết quả công tác xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019 cho thấy: 10 năm qua UBND tỉnh đã chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh (QP, AN), xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân trong điều kiện mới, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, LLVT, nhân dân đối với hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Kinh tế- xã hội (KT-XH) có bước phát triển khá, các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, QP, AN đều đạt, vượt so với kế hoạch, tạo tiềm lực về cơ sở vật chất cho QP, AN. Hệ thống chính trị ngày càng được củng cố vững mạnh, sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; nền tảng chính trị tinh thần, xã hội vững chắc.

Công tác đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh, huyện được quan tâm đầu tư phù hợp với quy hoạch phát triển KT-XH của tỉnh. LLVT tỉnh được xây dựng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu.

Công tác quy hoạch quốc phòng, quản lý nhà nước về quốc phòng được chú trọng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP,AN được thực hiện nền nếp, hiệu quả. Các ngành, địa phương luôn coi trọng phát triển KT-XH với tăng cường QP, AN, nâng cao khả năng huy động nguồn lực cho nhiệm vụ quốc phòng. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, “thế trận lòng dân” ngày càng vững chắc.

Các cấp, ngành, địa phương luôn chú trọng phối hợp thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội. 10 năm qua, tăng trưởng kinh tế bình quân tăng 12,2%; thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 3,8 lần so với năm 2009; thu cân đối ngân sách nhà nước đạt 7.900 tỷ đồng (tăng gấp 3,1 lần so với năm 2009). Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,73%.

Công tác tuyển quân hằng năm hoàn thành 100% chỉ tiêu với chất lượng tốt. Trong 10 năm, tỉnh đã chỉ đạo hoàn thành tốt công tác diễn tập các cấp, ngành nâng cao khả năng, trình độ chỉ huy hiệp đồng của các lực lượng, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh…, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi để tỉnh phát triển nhanh, bền vững.

Ghi nhận những kết quả đạt được trong 10 năm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, Thiếu tướng Đỗ Phương Thuấn, Phó Tư lệnh Quân khu 3 đề nghị: thời gian tới các cấp, ngành, địa phương phối hợp với lực lượng công an, quân đội chủ động tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền tỉnh dự báo chính xác tình hình an ninh, không để phát sinh điểm nóng; tham mưu, chuẩn bị tốt nguồn nhân lực các cấp, đảm bảo an ninh chính trị, bảo vệ chính trị nội bộ; chú trọng phát triển KT-XH gắn với chú ý các yếu tố QP, AN, đảm bảo an sinh xã hội, chính sách hậu phương quân đội. Giữ gìn truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh cả về tiềm lực, lực lượng và thế trận.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, ngành, địa phương tập trung tuyên truyền, giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QP,AN giúp cán bộ, đảng viên, LLVT, nhân dân nâng cao nhận thức về hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng, bảo vệ Tổ quốc; về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng KVPT tỉnh ngày càng vững chắc.

Quán triệt phương châm chỉ đạo của Đảng “Giữ nước từ sớm, từ xa, từ lúc nước chưa nguy”, giải quyết tốt mối quan hệ giữa phát triển KT-XH với tăng cường củng cố QP,AN, QP,AN với phát triển KT-XH. Các ngành, địa phương quan tâm, chỉ đạo quyết liệt hơn việc thực hiện các đề án của UBND tỉnh, đặc biệt là Đề án về xây dựng thế trận quân sự KVPT giai đoạn 2016-2020; rà soát, hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020; phối hợp thực hiện tốt chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Cùng đó, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, sâu sát, nắm tâm tư, nguyện vọng và tổ chức đối thoại, giải quyết đơn thư khiếu kiện của nhân dân; tăng cường quản lý nhà nước về QP,AN; xây dựng kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an toàn đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025. Giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn, tạo điều kiện phát triển KT-XH địa phương.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông trao Bằng khen các tập thể có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019.

Nhân dịp này, 25 tập thể, 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009-2019 được Chủ tịch UBND tỉnh  tặng bằng khen.

Phương Dung