UBND các huyện: Thanh Liêm, Lý Nhân tổng kết việc thực hiện các đề án của UBND tỉnh về công tác quốc phòng giai đoạn 2015-2020

Ngày 14/10, UBND các huyện: Thanh Liêm, Lý Nhân đã tổ chức hội nghị tổng kết việc thực hiện các đề án của UBND tỉnh về công tác quốc phòng giai đoạn 2015-2020.

*Sáng 14/10, UBND huyện Thanh Liêm tổng kết 4 đề án của UBND tỉnh về công tác quốc phòng giai đoạn 2015- 2020 gồm: Đề án 23- “Thực hiện quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ (KVPT) tỉnh, huyện, thành phố giai đoạn 2016 – 2020”; Đề án 27- “Diễn tập KVPT tỉnh giai đoạn 2016-2020”; Đề án 1123- “Xây dựng, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho lực lượng dân quân tự vệ (DQTV), giai đoạn 2016-2021”; Đề án 12- “Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng quân báo trinh sát, quân báo nhân dân giai đoạn 2015-2020”. 

Thanh Liêm tổng kết việc thực hiện các đề án về công tác quốc phòng
Các đại biểu dự hội nghị.

5 năm qua, Ban CHQS huyện Thanh Liêm đã tham mưu giúp Huyện ủy, UBND huyện quán triệt, triển khai các nghị quyết, văn bản hướng dẫn thực hiện 4 đề án về công tác quốc phòng của UBND tỉnh, gắn nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) với quốc phòng- an ninh (QP-AN) và đạt kết quả khá toàn diện. Đối với thực hiện Đề án 12, Ban CHQS huyện Thanh Liêm chủ trì, phối hợp chỉ đạo làm tốt công tác xây dựng lực lượng quân báo- trinh sát, quân báo nhân dân theo đúng nguyên tắc. Thường xuyên tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập, bảo đảm trang thiết bị, chế độ chính sách theo đúng quy định, đảm bảo lực lượng quân báo-trinh sát hoạt động đạt chất lượng tốt.

Trong thực hiện Đề án 23 về thực hiện quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong KVPT, UBND huyện Thanh Liêm đã ban hành văn bản chỉ đạo với những mục tiêu, chỉ tiêu biện pháp cụ thể ở từng giai đoạn. Công tác quản lý nhà nước về KVPT huyện đi vào nền nếp. 5 năm qua, Ban CHQS huyện phối hợp rà soát, kiểm tra quỹ đất, đề xuất điều chỉnh quy hoạch sử dụng quỹ đất xây dựng công trình quân sự trong KVPT với diện tích trên 16ha, mức đầu tư gần 30 tỷ đồng. Dự kiến công trình hoàn thành trong năm 2022.

Với Đề án 27 về diễn tập KVPT, công tác diễn tập được triển khai đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn về người, vũ khí trang bị. Huyện đã tổ chức thành công 1 cuộc diễn tập KVPT huyện;  diễn tập chiến đấu phòng thủ ở 100% xã, thị trấn, trong diễn tập thực hiện tốt mối đoàn kết quân- dân. Qua diễn tập nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy của đội ngũ cán bộ chủ chốt từ huyện tới cơ sở trong xử lý các tình huống về QP-AN, kịp thời giải quyết các vụ việc nảy sinh.

Về thực hiện Đề án 1123 của UBND tỉnh, lực lượng DQTV huyện Thanh Liêm được xây dựng rộng khắp; công tác bồi dưỡng, đào tạo, sử dụng hợp lý. Công tác huấn luyện, diễn tập, hoạt động của lực lượng DQTV được chú trọng. Tỷ lệ DQTV đạt 1,45% so với dân số. Lực lượng DQTV đã thể hiện vai trò tích cực trong xây dựng nông thôn mới, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Thanh Liêm tổng kết việc thực hiện các đề án về công tác quốc phòng
Thanh Liêm tổng kết việc thực hiện các đề án về công tác quốc phòng
Các tập thể, cá nhân được UBND huyện Thanh Liêm khen thưởng về thành tích 5 năm thực hiện 4 đề án về công tác quốc phòng của UBND tỉnh.

Trên cơ sở kết quả đạt được, UBND huyện Thanh Liêm xác định nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả 4 đề án về công tác quốc phòng trong thời gian tới. Theo đó, tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; về xây dựng KVPT. Tập trung nguồn lực xây dựng KVPT huyện vững chắc toàn diện cả về chính trị, tinh thần, kinh tế, văn hóa, xã hội, QP-AN. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển KT-XH với tăng cường QP-AN. Phát huy sức mạnh tổng hợp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng KVPT huyện ngày càng vững chắc. 

Qua thực hiện 4 đề án, toàn huyện có 4  tập thể, cá nhân được đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen; 31 tập thể, cá nhân được UBND huyện khen thưởng.

* UBND huyện Lý Nhân cũng vừa tổng kết 4 đề án của UBND tỉnh về công tác quốc phòng giai đoạn 2015- 2020.

5 năm qua, phát huy vai trò nòng cốt, Ban CHQS huyện Lý Nhân đã tham mưu giúp Huyện ủy, UBND huyện chỉ đạo các  ban, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 4 đề án về công tác quốc phòng của UBND tỉnh. Kết quả thực hiện các đề án đã làm chuyển biến rõ nét về các lĩnh vực công tác quốc phòng. Trong đó, huyện đã tiến hành thực hiện quy hoạch xây dựng thế trận quân sự trong KVPT, xác định vị trí quy hoạch xây dựng công trình quân sự trong căn cứ chiến đấu; báo cáo cấp trên khảo sát và hoàn chỉnh thiết kế thi công xây dựng công trình hầm sở chỉ huy ở địa hình đồng bằng.

Cùng với quy hoạch xây dựng căn cứ chiến đấu của huyện, UBND huyện Lý Nhân đã gắn với các quy hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng của địa phương; quy hoạch vị trí căn cứ hậu phương của huyện; thực hiện tốt việc quản lý đất, công trình quốc phòng trên địa bàn. Đặc biệt, UBND huyện Lý Nhân đã hoàn thiện các thủ tục đưa vào quản lý diện tích đất quốc phòng với diện tích 76,2ha để Quân khu 3 quy hoạch xây dựng phân căn cứ hậu cần của quân khu trên địa bàn huyện.

UBND huyện Lý Nhân cũng đã chỉ đạo thực hiện tốt việc củng cố, nâng cao chất lượng, hoạt động của lực lượng quân báo trinh sát, quân báo nhân dân; xây dựng, huấn luyện, tổ chức hoạt động đối với lực lượng dân quân tự vệ bảo đảm vững mạnh, rộng khắp; tiến hành tổ chức diễn tập các cấp đảm bảo an toàn, đúng kế hoạch, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Trong đó, huyện đã chỉ đạo tổ chức thành công cuộc diễn tập KVPT huyện kết hợp với diễn tập xử lý các tình huống phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; tổ chức diễn tập chiến đấu trị an tại các xã, thị trấn trên địa bàn…

Lý Nhân đánh giá 5 năm thực hiện 4 đề án về công tác quốc phòng
Các tập thể, cá nhân được UBND huyện Lý Nhân khen thưởng về thành tích 5 năm thực hiện các Đề án của UBND tỉnh về công tác quốc phòng.

Với những kết quả đạt được, UBND huyện Lý Nhân tiếp tục đề ra một số nhiệm vụ, giải pháp thực hiện hiệu quả 4 đề án về công tác quốc phòng trong giai đoạn 2021-2025. Trong đó xác định: tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước của chính quyền đối với nhiệm vụ công tác QS, QP. Phát huy vai trò nòng cốt của cơ quan quân sự trong việc tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ QPĐP. Phát huy sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Tập trung xây dựng LLVT huyện vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Nhân dịp này, UBND huyện Lý Nhân đã khen thưởng 10 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện 4 đề án về công tác quốc phòng của UBND tỉnh giai đoạn 2015-2020.

Phương Dung

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

giá gas hôm nay giá heo hơi hôm nay

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.