Nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đặc biệt chú trọng bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị. 

Các thí sinh của TP. Phủ Lý thực hiện phần thi kiến thức tại Hội thi Cán bộ giảng dạy chính trị năm 2018.

Trong quá trình thực hiện, Ban CHQS thành phố thường xuyên tổ chức cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị trao đổi kinh nghiệm thông qua việc giảng thử, giảng mẫu, phê duyệt giáo án bài giảng chặt chẽ, nghiêm túc; tổ chức hội thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi từ cơ sở tới thành phố…

Đặc biệt, trong thời gian qua, cùng với thực hiện nội dung chương trình giáo dục chính trị do cấp trên chỉ đạo, đơn vị đã chủ động biên soạn nội dung giáo dục chính trị trong quỹ 20% thời gian đơn vị lựa chọn, bảo đảm việc giáo dục phù hợp, sát thực tế.

Đến nay, các bài giảng chính trị cho CBCS lực lượng thường trực, dự bị động viên đều được sử dụng máy trình chiếu, đối với dân quân tự vệ ở các phường, xã đã áp dụng được khoảng trên 76% số lượng bài giảng. Trong giảng dạy, đội ngũ cán bộ chính trị đã sử dụng nhiều phương pháp truyền đạt, kết hợp giữa lý luận và thực tiễn với những hình ảnh minh họa sinh động, hấp dẫn, thu hút người học, giúp dễ hiểu, dễ nhớ.

Đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, Ban CHQS thành phố chủ động, phối hợp với cán bộ ngành tư pháp, tòa án, kiểm sát thành phố trực tiếp truyền đạt các nội dung chuyên đề pháp luật cho CBCS LLVT thành phố.

Ngoài ra, đơn vị còn vận dụng linh hoạt các hình thức, biện pháp phổ biến, giáo dục pháp luật như: thông qua sinh hoạt "Ngày pháp luật" ở đơn vị; tổ chức tọa đàm, diễn đàn; các cuộc thi tìm hiểu về pháp luật; tổ chức cam kết không vi phạm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội, quy định của đơn vị đối với CBCS; duy trì và khai thác có hiệu quả tủ sách pháp luật của đơn vị, thường xuyên bổ sung, tăng cường các đầu sách pháp luật để phục vụ việc nghiên cứu, học tập của cán bộ, quân nhân chuyên nghiệp trong đơn vị…

Thượng tá Bùi Văn Lưu, Chính trị viên Ban CHQS thành phố Phủ Lý cho biết: Công tác giáo dục chính trị tại đơn vị đã góp phần xây dựng LLVT vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức, nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của LLVT. Thông qua công tác giáo dục chính trị sẽ ngăn chặn có hiệu quả những mặt tiêu cực và tệ nạn xã hội, khắc phục biểu hiện dao động về tư tưởng, chủ nghĩa cá nhân, tư tưởng thực dụng, quan liêu, tham nhũng, lãng phí, bảo đảm cho LLVT luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Để công tác giáo dục chính trị ngày càng đạt kết quả cao, Ban CHQS thành phố tiếp tục tập trung đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tạo sự chuyển biến rõ nét về chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tại đơn vị; xây dựng đội ngũ CBCS LLVT thành phố có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phương Dung