Các đại biểu dự khai mạc diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm phường năm 2018 của thành phố Phủ Lý.

Cuộc diễn tập với sự tham gia của 3 phường (Lê Hồng Phong, Châu Sơn, Hai Bà Trưng) được triển khai qua các giai đoạn: Chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng, an ninh; chuyển LLVT vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ); xử trí tình huống về quốc phòng, an ninh; thực hành tác chiến phòng thủ.

Các vấn đề diễn tập được thực hiện bao gồm: Chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về  quốc phòng, an ninh; chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao; xử trí tình huống A2; chuyển địa phương vào tình trạng chiến tranh; chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ cao lên trạng thái SSCĐ toàn bộ; phòng tránh, đánh địch tiến công hỏa lực; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ.

Ngay sau khai mạc, các hội nghị vận hành cơ chế được triển khai theo đúng cơ chế cấp ủy lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu, cơ quan quân sự, công an làm nòng cốt. Với tình huống giả định đặt ra, cuộc diễn tập cụm phường thực hiện hai nội dung thực binh đó là: thực hành đánh bắt khủng bố, giải thoát con tin, cứu hộ, cứu nạn, ổn định tình hình an ninh trật tự (do lực lượng công an đảm nhiệm); đánh địch đổ bộ đường không xuống địa bàn (do lực lượng quân đội đảm nhiệm).

Đây là cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm phường đầu tiên được tổ chức tại thành phố Phủ Lý, qua đó nhằm tiếp tục tuyên truyền, quán triệt việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng khu vực phòng thủ; về công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Phương Dung