Ban CHQS huyện Kim Bảng kiểm tra bắn đạn thật đối với lực lượng dân quân tự vệ. Ảnh: T.L

Để có được những việc làm thiết thực, ý nghĩa trong các PTTĐ, Đảng uỷ, Ban CHQS huyện Kim Bảng đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc PTTĐ Quyết thắng gắn với các PTTĐ yêu nước của địa phương, đặc biệt là thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong đó tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy, huấn luyện, SSCĐ và đẩy mạnh xây dựng lực lượng dân quân tự vệ.

Thượng tá Đặng Văn Hòa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban CHQS huyện cho biết: Cùng với nâng cao chất lượng, hiệu quả các PTTĐ, Đảng uỷ, Ban CHQS huyện xác định, thi đua là phải tạo được sự chuyển biến tích cực trong thực tiễn, nhất là chất lượng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, về đạo đức, phong cách, lối sống theo gương Bác.

Với nhận thức đó, những năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện luôn triển khai thực hiện Chỉ thị 05 gắn với PTTĐ Quyết thắng trong từng đơn vị, cá nhân theo chức trách, nhiệm vụ cụ thể được giao. Mỗi đơn vị, cá nhân đăng ký những nội dung cụ thể trong thực hiện Chỉ thị 05 và PTTĐ. Hằng tháng, trong sinh hoạt, các chi bộ, đơn vị đều tổ chức đánh giá, kiểm điểm rút kinh nghiệm về rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hiện "cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư", thực hành chống lãng phí, quan liêu, suy thoái tư tưởng đạo đức…, đồng thời đề ra biện pháp cụ thể, thiết thực nhằm nâng cao tính tổ chức kỷ luật, trách nhiệm chính trị, năng lực thực hiện nhiệm vụ của từng CBCS…

Xuất phát từ mục đích, yêu cầu, nội dung của PTTĐ và Chỉ thị 05, Đảng uỷ, Ban CHQS huyện Kim Bảng đã lãnh đạo, tổ chức thực hiện các đợt thi đua gắn với các cuộc vận động như: "Mừng Đảng, mừng Xuân", "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm", "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới", đặc biệt đợt thi đua "Làm theo lời Bác - Thi đua giành 3 nhất" chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc... Qua các PTTĐ đã khơi dậy phẩm chất tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" trong mỗi CBCS, là cơ sở quan trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Chỉ thị 05.

Hằng năm, qua đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên: 100% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, 100% ĐV đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 80% trở lên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, chất lượng huấn luyện, giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng... được nâng cao. Kết quả kiểm tra huấn luyện các lực lượng hằng năm 100% đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ đạt khá, giỏi đạt từ 75-80%. LLVT huyện tham gia các kỳ hội thi, hội thao đều đạt kết quả cao.

Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị còn duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, phòng chống lụt bão, tăng cường nắm bắt, xử lý kịp thời tình hình và làm tốt chức năng tham mưu với cấp uỷ, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ huyện; làm tốt công tác dân vận, tuyên truyền nhân dân tích cực làm theo gương Bác.

Công tác hậu phương quân đội cũng được các CBCS quan tâm thực hiện tốt. Hằng năm, CBCS LLVT huyện luôn đóng góp ủng hộ hàng chục triệu đồng tổ chức thăm hỏi, tặng quà, xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa… tặng các gia đình chính sách. Việc thực hiện chi trả chế độ cho các đối tượng bảo đảm nhanh, gọn, kịp thời đúng đối tượng được nhân dân tin tưởng, yêu mến.

Từ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kết hợp chặt chẽ các PTTĐ với thực hiện làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ của Đảng uỷ, Ban CHQS huyện Kim Bảng đã góp phần giúp CBCS LLVT huyện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, bồi đắp phẩm chất người lính Cụ Hồ trong giai đoạn cách mạng mới. Nhiều CBCS LLVT huyện được cấp ủy, chính quyền các cấp khen thưởng; Đảng bộ Quân sự huyện luôn đạt trong sạch vững mạnh, năm 2016, 2017 vừa qua được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng Cờ thi đua xuất sắc và danh hiệu "Đơn vị Quyết thắng".

Nguyễn Hằng