LLVT Hà Nam được Đảng tin, dân mến

Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP), cơ quan quân sự từ tỉnh tới cơ sở nỗ lực làm tròn vai trò tham mưu với cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành và toàn dân tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

LLVT Hà Nam được Đảng tin dân mến
Khám bệnh cho các đối tượng chính sách tại xã Thụy Lôi (Kim Bảng).

Nỗ lực xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, các cơ quan, đơn vị quân sự thường xuyên chú trọng chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức. Theo đó, cấp uỷ, chỉ huy cơ quan quân sự từ tỉnh đến cơ sở tích cực đổi mới công tác giáo dục chính trị, phổ biến pháp luật cho các đối tượng, nâng cao nhận thức chính trị của  cán bộ, chiến sỹ (CBCS) LLVT, tạo chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc về chất lượng chính trị. Thường xuyên cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng cho bộ đội, phát huy vai trò, trách nhiệm của ban chỉ đạo và lực lượng chuyên trách trong đấu tranh với những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch trên không gian mạng. Đội ngũ CBCS các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa và nhân dân, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu, góp phần cùng cấp uỷ, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trong phòng, chống có hiệu quả chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Nỗ lực xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy, chính quyền, nhân dân, đứng trước yêu cầu mới về nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, LLVT tỉnh được xây dựng bảo đảm về số lượng, nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, phát huy vai trò nòng cốt trong thực hiện từng nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Các kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu và tổ chức diễn tập các cấp được bổ sung, điều chỉnh phù hợp bảo đảm hiệu quả thiết thực, phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Qua diễn tập, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền; trình độ chỉ huy, điều hành của đội ngũ cán bộ LLVT và sự phối hợp giữa các cơ quan, ban, ngành địa phương với từng tình huống cụ thể đặt ra, từ đó rút kinh nghiệm, bổ sung phương án sẵn sàng chiến đấu đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nỗ lực xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy, chính quyền, nhân dân, phong trào thi đua Quyết thắng trong LLVT tỉnh luôn được triển khai sâu rộng với nhiều tập thể, cá nhân điển hình được tôn vinh, khen thưởng, qua đó tạo động lực giúp CBCS thi đua phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với nhiệm vụ trọng tâm - công tác huấn luyện các lực lượng thường xuyên được cơ quan quân sự quán triệt, tổ chức chặt chẽ bảo đảm thực chất, sát hợp với yêu cầu thực tiễn. Qua kiểm tra, đánh giá, công tác huấn luyện đã thực sự tạo chuyển biến mới về chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của LLVT tỉnh.

Nỗ lực xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy, chính quyền, nhân dân, cùng với hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác QP, QSĐP, CBCS LLVT tỉnh luôn chú trọng phát huy vai trò, chức năng là “đội quân chiến đấu, đội quân công tác”, tích cực tham gia lao động sản xuất, là lực lượng nòng cốt trong phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, phòng chống dịch bệnh. Công tác vận động quần chúng nhân dân thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương thường xuyên được thực hiện toàn diện, qua đó kịp thời nắm chắc tình hình địa bàn, giúp cấp uỷ, chính quyền giải quyết có hiệu quả những vụ việc nảy sinh ở cơ sở. CBCS LLVT tỉnh còn luôn đồng hành cùng nhân dân trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng đời sống văn hoá cơ sở. Đặc biệt, phong trào thi đua “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” được triển khai đồng bộ, sâu rộng, huy động đông đảo CBCS LLVT tỉnh tham gia. Tính từ năm 1997 đến nay, LLVT tỉnh đã đóng góp hàng vạn ngày công, đào đắp hàng trăm nghìn m3 đất đá, đắp đê, làm thuỷ lợi nội đồng, kiên cố hóa đường giao thông nông thôn; thu gom, xử lý hàng trăm tấn rác thải… góp sức xây dựng diện mạo đô thị, nông thôn mới ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp.

Trong thực hiện chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội, với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh tích cực tham mưu với cấp uỷ, chính quyền và trực tiếp triển khai hiệu quả việc xem xét, chi trả chế độ, chính sách theo các Quyết định 290, 142, 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ; nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; tổ chức hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà, tặng sổ tiết kiệm, phụng dưỡng mẹ Việt Nam Anh hùng; phối hợp tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng nghìn đối tượng chính sách, người có công. Đồng thời, thường xuyên quan tâm thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình CBCS đang công tác tại biên giới, hải đảo… Cùng với sự hỗ trợ của cấp trên, CBCS các cơ quan, đơn vị LLVT tỉnh đã đóng góp hàng tỷ đồng, hàng nghìn ngày công hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đồng đội; tặng giống, vốn, công cụ sản xuất, hỗ trợ gia đình chính sách, quân nhân hoàn cảnh khó khăn. 
Những việc làm thiết thực, ý nghĩa của CBCS LLVT đã tiếp tục xây đắp tình đoàn kết, gắn bó quân dân, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và quân đội.

Hương Giang

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.