Các lực lượng diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã tại Kim Bảng

Cuộc diễn tập được chia làm 3 giai đoạn gồm: Chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; Tổ chức chuẩn bị diễn tập chiến đấu phòng thủ; Thực hành chiến đấu phòng thủ.

Với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực nên các nội dung diễn tập diễn ra đúng trình tự, đảm bảo yêu cầu. Phần vận hành cơ chế, các nội dung triển khai đúng quy trình, đảm bảo cơ chế cấp ủy lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu trong giải quyết vấn đề về quốc phòng- an ninh.

Phần thực binh các lực lượng xử lý 2 tình huống giả định về: giải quyết vấn đề phức tạp về an ninh trật tự; LLVT cụm xã phối hợp với LLVT huyện đánh địch đổ bộ đường không.

Mặc dù các tình huống diễn tập khá phức tạp, nhiều nội dung mới song Ban chỉ đạo diễn tập huyện Kim Bảng đã chỉ đạo các lực lượng phối hợp thực hiện bài bản, sát tình hình, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đảm bảo an toàn về người, vũ khí trang thiết bị.

Ban chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ huyện Kim Bảng khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt nhiều thành tích trong diễn tập

Việc tổ chức diễn tập cụm xã nhằm tiếp tục bồi dưỡng, rèn luyện khả năng, trình độ hiệp đồng tác chiến của các lực lượng. Cùng đó, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cán bộ cấp ủy, chính quyền; nâng cao năng lực làm tham mưu của cơ quan quân sự, công an, các ngành, đoàn thể về công tác quốc phòng – an ninh. Đồng thời, góp phần nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến giữa cơ quan quân sự, công an từ huyện tới cơ sở khi xảy ra tình huống phức tạp về quốc phòng - an ninh, giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững mạnh.

Kết thúc diễn tập, Ban chỉ đạo diễn tập huyện đã khen thưởng 1 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Hương Giang