Các đại biểu dự hội nghị.

5 năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Duy Tiên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, thực hiện toàn diện, có hiệu quả các nội dung của cuộc vận động; đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết quả thực hiện cuộc vận động và đẩy mạnh học tập, làm theo Bác đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, chiến sĩ. 100% cán bộ, chiến sĩ LLVT Duy Tiên xác định rõ nhiệm vụ, đổi mới phương pháp, tác phong công tác, có lối sống trong sạch, lành mạnh, chấp hành nghiêm đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, kỷ luật quân đội. Qua đó, chất lượng thực hiện nhiệm vụ của LLVT huyện ngày một nâng lên.

Công tác xây dựng đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị chuyển biến vững chắc. Hiệu quả thực hiện cuộc vận động và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thể hiện rõ nét qua phong trào thi đua quyết thắng trong LLVT huyện.

5 năm qua, Ban CHQS huyện đã phát động 21 đợt thi đua cao điểm, đột kích, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động của LLVT. Chất lượng công tác tham mưu được chú trọng, nâng cao, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Kết quả huấn luyện hằng năm 100% quân số đạt yêu cầu; công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, giáo dục kiến thức quốc phòng – an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ; diễn tập…đạt kết quả cao.

Với những thành tích đạt được, giai đoạn 2014- 2018, Đảng bộ Quân sự huyện Duy Tiên luôn đạt danh hiệu “Trong sạch vững mạnh tiêu biểu”. Năm 2018 đạt danh hiệu “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; Ban CHQS huyện hằng năm đạt danh hiệu “Đơn vị Quyết thắng”; năm 2017 được Bộ Tư lệnh Quân khu 3 tặng “Cờ thi đua xuất sắc”.

Các cá nhân điển hình được khen thưởng tại hội nghị sơ kết.

Tại hội nghị, ĐUQS huyện Duy Tiên đã tôn vinh, khen thưởng 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ” và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phương Dung