Báo cáo chính trị và các ý kiến tham luận tại đại hội đã khẳng định: nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Quân sự huyện Thanh Liêm đã tích cực, chủ động lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra. 

Đảng bộ đã tích cực tham mưu giúp Huyện ủy, UBND huyện quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng, quân sự địa phương (QP, QSĐP). Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân đối với hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chất lượng thực hiện các nhiệm vụ QP, QSĐP ngày càng được nâng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong 5 năm qua, Đảng ủy, Ban CHQS huyện Thanh Liêm đã tham mưu giúp Huyện ủy, UBND huyện triển khai hiệu quả 4 đề án của UBND tỉnh về công tác quốc phòng, gắn quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội với xây dựng quy hoạch thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ (KVPT) giai đoạn 2016-2020 theo Đề án 23 của UBND tỉnh. Chất lượng huấn luyện, trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu được nâng cao thông qua các cuộc diễn tập, hội thi, hội thao, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn... Đánh giá kết quả huấn luyện của cán bộ chiến sĩ LLVT huyện hằng năm 100% đạt yêu cầu.

Bầu BCH Đảng bộ quân sự huyện Thanh Liêm khóa mới.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, Đảng bộ đã thực hiện nghiêm túc Nghị quyết TW4 (khóa XI, XII) về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Duy trì nghiêm chế độ, nền nếp sinh hoạt và nguyên tắc tập trung dân chủ. Qua đánh giá, 100% đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 81,73% trở lên. Cơ quan, đơn vị được xây dựng vững mạnh toàn diện, Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Nhằm tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện Thanh Liêm đã xác định chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Trong đó tập trung hoàn thành tốt 11 chỉ tiêu chủ yếu: tham mưu giúp Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành diễn tập KVPT huyện và các xã, thị trấn; hoàn thành công trình đường hầm sở chỉ huy theo quy hoạch; hoàn thành 50-60% hạng mục công trình trong căn cứ hậu cần, kỹ thuật KVPT huyện; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân; 100% chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh; 100% cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao; đơn vị đạt tiêu chuẩn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; kết quả huấn luyện 100% đạt yêu cầu; 100% quân nhân chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, đảm bảo an toàn trong mọi hoạt động; bảo đảm tốt công tác hậu cần – kỹ thuật; hằng năm 100% đảng viên hoàn thành nhiệm vụ…

BCH Đảng bộ quân sự huyện Thanh Liêm khóa mới ra mắt đại hội.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ Quân sự huyện nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Thanh Liêm lần thứ XXX.

Hương Giang