Đại tá Nguyễn Văn Chương, Chủ nhiệm kỹ thuật, Phó trưởng Ban chỉ đạo 50 Quân khu phát biểu tại buổi kiểm tra.

Tại buổi kiểm tra, sau khi nghe đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật 6 tháng đầu năm và nội dung thực hiện cuộc vận động 50, Đoàn đã tiến hành kiểm tra một số đơn vị kho vũ khí và trạm sửa chữa. Đoàn tập trung vào một số nội dung kiểm tra như: hệ thống sổ sách đăng ký ghi chép thống kê các trang bị kỹ thuật, cách sắp xếp, bảo quản bảo dưỡng vũ khí trang bị kỹ thuật, hệ thống an toàn phòng cháy chữa cháy, nhà xe, nhà kho.

Thay mặt đoàn kiểm tra, đồng chí Đại tá Nguyễn Văn Chương, Chủ nhiệm kỹ thuật, Phó trưởng Ban chỉ đạo 50 Quân khu 3 đánh giá cao những kết quả mà đơn vị đã đạt được trong 6 tháng vừa qua và kết quả thực hiện cuộc vận động 50. Đồng chí cũng chỉ ra những tồn tại, nguyên nhân và hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới. Đại tá Nguyễn Văn Chương nhấn mạnh cần làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, chiến sỹ cơ quan nâng cao nhận thức về nhiệm vụ công tác kỹ thuật, nâng cao hoạt động của ban chỉ đạo cuộc vận động 50, nhất là trong công tác huấn luyện, SSCĐ và an toàn khi tham gia giao thông.

Tiến Thám