Các đại biểu dự hội nghị

Theo đánh giá, quý III hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của LLVT tỉnh bám sát yêu cầu, nhiệm vụ, tình hình địa phương, triển khai đồng bộ, toàn diện, đạt hiệu quả thiết thực. Các cơ quan, đơn vị tích cực, chủ động trong công tác tuyên truyền, giáo dục, phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, tích cực đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng. 

Để chuẩn bị, tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cấp ủy các cấp trong toàn đảng bộ đã quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị, kế hoạch của cấp ủy cấp trên. Với các chi, đảng bộ trực thuộc, Đảng ủy chỉ đạo thực hiện nghiêm chế độ “Ngày Đảng”, “Ngày chính trị văn hóa tinh thần” theo quy định của Tổng cục  Chính trị. Đồng thời, tổ chức kiểm tra, rà soát nắm kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020. Ủy ban kiểm tra các cấp tiếp tục thực hiện nghiêm công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ. 

Các lĩnh vực công tác cán bộ, bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách… được cấp ủy các cấp chú trọng chỉ đạo thực hiện đồng bộ. Công tác đảng, công tác chính trị trong nhiệm vụ: sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, huấn luyện, hội thi, hội thao, hội diễn, diễn tập được triển khai có chất lượng, đạt hiệu quả cao.

Nhằm góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV. Theo đó, tập trung chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trọng tâm là tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam; rà soát, hoàn thành toàn diện nội dung công tác đảng, công tác chính trị, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng tổ chức đảng, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Hương Giang