Từ khóa tập huấn các học viên tự giới thiệu về kỹ năng truyền thông và tư vấn đồng cảm.

Khóa tập huấn thực hiện kế hoạch hợp tác giữa Trung tâm IDEA và Hội NKT tỉnh Hà Nam trong khuôn khổ dự án “Phá vỡ sự im lặng về bạo lực với phụ nữ khuyết tật”. 

Tham gia khóa tập huấn giúp nhóm nòng cốt NKT và cán bộ Hội nắm được các kỹ năng cơ bản trong giới thiệu về bản thân, làm quen; khái niệm về truyền thông và các nguyên tắc cơ bản trong truyền thông, truyền thông nhóm; các kỹ năng truyền thông(kỹ năng lắng nghe, kỹ năng đặt câu hỏi, kỹ năng nhận và phản hồi thông tin); các kỹ năng trình bày, thuyết phục, kỹ năng động viên, khuyến khích, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng sử dụng tài liệu truyền thông; lập kế hoạch;...

Những kiến thức này sẽ được các học viên áp dụng vào hoạt động của Hội, nhóm, câu lạc bộ của NKT.

P.Thành