Tới dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Sỹ Lợi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo chủ chốt các ban, ngành, đoàn thể và các huyện, thành phố trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo kế hoạch dự kiến năm 2019 tổng sản phẩm trong tỉnh phấn đấu tăng 11% so với ước thực hiện năm 2018; GRDP bình quân đầu người 62,1 triệu đồng, tăng 12,5% so với ước thực hiện 2018. Cơ cấu kinh tế phấn đấu đạt: Nông lâm ngư nghiệp 8,9%; công nghiệp – xây dựng 62,3%; dịch vụ 28,8%. Giá trị sản xuất công nghiệp tăng 12,3% so với ước thực hiện năm 2018. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng khoảng 3,1% so với ước thực hiện 2018. Thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn phấn đấu đạt hơn 8.000 tỷ đồng. Vốn đầu tư phát triển thu hút cả năm đạt 40 nghìn tỷ đồng.

Các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Về nhiệm vụ cụ thể, đối với ngành nông nghiệp: Tiếp tục thực hiện hiệu quả các mô hình liên kết phát triển trong sản xuất nông nghiệp; rà soát, quy hoạch phát triển nông nghiệp tỉnh phù hợp với điều kiện tại các huyện, thành phố; thực hiện chuyển đổi vùng đất cốt cao cấy lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả và một số cây trồng khác; chuyển mạnh vụ Đông sang trồng cây hàng hoá có chất lượng và hiệu quả kinh tế cao; nhân rộng mô hình liên kết 4 nhà trong cung ứng thức ăn chăn nuôi; phát triển chăn nuôi lợn ổn định; đẩy mạnh chăn nuôi bò sữa, bò thịt, bò sinh sản và đàn gia cầm; tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ dự án trang trại chăn nuôi bò sữa của Công ty Vinamilk tại xã Thanh Nguyên (Thanh Liêm); xây dựng chuỗi chăn nuôi lợn thịt tại Ngọc Lũ (Bình Lục), phát triển thương hiệu lợn sạch tại xã Ngọc Lũ, thương hiệu gà Móng Tiên Phong (Duy Tiên); xây dụng thương hiệu dê núi Hà Nam; thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, bao tiêu sản phẩm cho nông dân; nhân rộng mô hình nuôi cá “Sông trong ao”.

Đối với lĩnh vực phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp phấn đấu lấp đầy 100% KCN Đồng Văn III (giai đoạn I) và KCN Châu Sơn, 90% KCN Hòa Mạc, 50% KCN Đồng Văn IV; tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư xây dựng “Cảng thông quan nội địa’’ và dịch vụ công nghiệp (ICD)  tại huyện Duy Tiên; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, thu hút đầu tư, chú trọng doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước Châu Âu, Bắc Mỹ, và các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nước; quan tâm phát triển làng nghề, các sản phẩm TTCN truyền thống; chú trọng giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường ở các làng nghề; đẩy mạnh xuất khẩu, tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm.

Đối với lĩnh vực dịch vụ, thương mại tiếp tục thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy và Kế hoạch UBND tỉnh về phát triển thương mại, dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ chất lượng cao cấp vùng về y tế, đào tạo nguồn nhân lực và du lịch giai đoạn 2016-2025. Rà soát, đảm bảo các điều kiện phục vụ khách du lịch, đặc biệt là trong dịp tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019. Nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại..

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Năm 2019, là năm bản lề quan trọng để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế trong giai đoạn 2016 – 2020. Trên cơ sở kiểm điểm giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh, các ngành, địa phương rà soát 5 Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy, xây dựng kế hoạch phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2019 và những năm tiếp theo.

Quan điểm chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy đối với các ngành, các cấp phải có sự phối hợp chặt chẽ trong việc cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư, hướng mạnh giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở. Đối với phát triển kinh tế tiếp tục thực hiện các bước tái cơ cấu ngành nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu; đánh giá lại hiệu quả các dự án đầu tư công; giải quyết nợ đọng khi xây dựng nông thôn mới; đổi mới nâng cao hiệu quả, chất lượng xúc tiến đầu tư; tăng cường phát triển dịch vụ thương mại; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Trên cơ sở phát huy những thuận lợi, khắc phục những khó khăn, hạn chế của năm 2018, các cấp, các ngành tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tăng cường xã hội hóa, huy động các nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách, thực hiện đa dạng hóa các hình thức đầu tư.

Rà soát, bổ sung, điều chỉnh các cơ chế chính sách trong quản lý đầu tư công, thu hút đầu tư và xây dựng nông thôn mới cho phù hợp. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, đặc biệt là thu hút các doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, doanh nghiệp của các nước phát triển. Rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 làm cơ sở để triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn tiếp theo.

Ưu tiên đầu tư các công trình, dự án quan trọng của tỉnh, các công trình cần hoàn thành năm 2019. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát triển, đặc biệt là đối với các dự án đăng ký hoàn thành đầu tư đi vào sản xuất kinh doanh, các dự án trong tâm, trọng điểm của tỉnh. Thực hiện nghiêm 10 cam kết của tỉnh và các thỏa thuận hợp tác với các địa phương trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế.

Trần Hữu