Các đại biểu dự hội nghị.

Quý I, UBND huyện Kim Bảng đã thực hiện nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện và đạt được kết quả nổi bật, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Sản xuất nông nghiệp từng bước phát triển theo hướng công nghiệp, sản xuất sản phẩm sạch. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tăng 14% so với cùng kỳ; thương mại dịch vụ ước đạt 812 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước ước đạt hơn 189 tỷ đồng.

Các hoạt động vui xuân, đón tết Kỷ Hợi đảm bảo an toàn, lành mạnh. Công tác khám chữa bệnh, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng. Chính sách an sinh xã hội thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông được đảm bảo. Công tác quốc phòng địa phương cải cách hành chính tiếp tục được tăng cường, đẩy mạnh. Huyện đã phối hợp tổ chức thành công Lễ hội chùa Tam Chúc, lễ hội chùa Bà Đanh năm 2019.

Thảo luận tại hội nghị, các thành viên UBND huyện đã phân tích làm rõ một số tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, giải pháp khắc phục, đồng thời đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần tổ chức thực hiện trong quý II.

Theo đó, các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở chủ động chỉ đạo, chuẩn bị tốt điều kiện sản xuất vụ mùa gắn với tiếp tục triển khai biện pháp phòng chống dịch tả lợn Châu Phi. Tập trung rà soát, chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng đất đảm bảo thực hiện nghiêm, đúng mục đích. Nắm tình hình hoạt động, kịp thời tháo gỡ khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phục vụ dự án Khu Du lịch Tam Chúc; hỗ trợ, phối hợp tổ chức chu đáo Đại lễ Vesak Liên hợp quốc 2019. Tổ chức thực hiện nghiêm các quyết định, chỉ thị, kết luận đã ban hành, đặc biệt là một số nhiệm vụ trọng tâm đề ra trong quý II.

Lê Mai