Triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

Chiều 9/12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XIX về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế  xã hội năm 2022
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh ủy; Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và các cơ quan, đơn vị của Trung ương đóng trên địa bàn; lãnh đạo các Văn phòng: Tỉnh uỷ, Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh, UBND tỉnh; Phó các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo và một số phòng, ban các huyện, thành phố, thị xã cùng đại diện một số doanh nghiệp.

Năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cơ bản giữ được ổn định và có bước phát triển. Tổng sản phẩm trong tỉnh tăng 8,85%; là tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao thứ 3 vùng đồng bằng sông Hồng và thứ 6 toàn quốc. Sản xuất CN, xuất nhập khẩu duy trì tăng trưởng khá, thu ngân sách tăng cao; công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid – 19 được thực hiện hiệu quả; các chính sách an sinh xã hội được đảm bảo; cải cách hành chính chuyển biến tích cực; an ninh chính trị, trật tự ATXH được giữ vững, đời sống nhân dân ổn định.

Tuy nhiên trong triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: thu hút đầu tư giảm; GPMB, thi công một số dự án còn khó khăn, tiến độ giải ngân chậm; quản lý Nhà nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, việc giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo, ý kiến, kiến nghị của cử tri chưa hiệu quả; tiến độ, chất lượng tham mưu một số Chương trình, Đề án của tỉnh ở một số đơn vị, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu…

Năm 2022 là năm đầu tiên tỉnh Hà Nam phấn đấu thực hiện nhiệm vụ tự chủ ngân sách trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, để hoàn thành thắng lợi mục tiêu đã được xác định tại Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, UBND tỉnh đề ra 11 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Cụ thể: Tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid – 19, vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với bảo vệ môi trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm, tăng cường liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; xây dựng nông thôn mới bền vững. Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, trọng tâm là dịch vụ y tế, giáo dục chất lượng cao, thương mại hiện đại, dịch vụ logistic và du lịch. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương. Phát triển đô thị, phấn đấu năm 2022 tỷ lệ đô thị toàn tỉnh đạt 38,1%. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống của người dân trong tỉnh. Xây dựng quốc phòng an ninh vững mạnh, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp trên, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành nâng cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục đoàn kết, hành động quyết liệt, phối hợp chặt chẽ, chủ động, sáng tạo, phát huy nội lực, ra sức khắc phục hạn chế, yếu kém; nỗ lực, quyết tâm cao nhất hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, tạo cơ sở vững chắc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Tại hội nghị, đại diện các sở, ngành, địa phương đã tham luận, làm rõ một số chỉ tiêu, nhiệm vụ, đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022.

Triển khai Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế  xã hội năm 2022
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 vừa phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Đồng chí nhấn mạnh, việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin mũi 2 phòng, chống dịch Covid – 19 cho toàn bộ người dân trong tỉnh; yêu cầu trước ngày 25/12, lên phương án tiêm mũi 3 cho những người đủ điều kiện. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch mới có điều kiện để tập trung cho phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng với đó tập trung thu hút vốn đầu tư, nhất là vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài, các nhà đầu tư có tiềm năng, tiềm lực; hoàn thiện các dự án giao thông, đô thị; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án, nhất là các dự án vốn đầu tư công; làm tốt công tác GPMB, kiên quyết không để các dự án chậm tiến độ do GPMB; làm tốt công tác quy hoạch kinh tế - xã hội, trong đó chú trọng đến quy hoạch ngành, lĩnh vực, địa phương. Chú trọng phát triển nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, thu hút các nhà đầu tư liên kết sản xuất để đưa các sảm phẩm nông nghiệp là thế mạnh của tỉnh vào các siêu thị, thị trường lớn. Phát triển quỹ đất để thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư vào các khu, cụm CN; tập trung thu hút các doanh nghiệp thương mại dịch vụ lớn, đầu tư có chiều sâu, cung cấp các sản phẩm cung cấp cho khu du lịch Tam Chúc; triển khai các giải pháp thu hút các trường Đại học, cơ sở dạy nghề vào Khu Đại học Nam Cao. Rà soát, cải cách các thủ tục hành chính, nhất là những thủ tục còn gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân; nâng cao năng lực giải quyết thủ tục hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức; làm tốt công tác phát triển, quản lý đô thị; nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về quản lý khoáng sản; quan tâm đến lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dành quỹ đất để xây dựng trường học phục vụ cho con em công nhân lao động trong các KCN. Triển khai thực hiện hiệu quả các đề án; bảo đảm quốc phòng, an ninh, nắm chắc tình hình không để xảy ra các vụ việc phức tạp, điểm nóng về ANTT; làm tốt công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận trong nhân dân về các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trước mắt, từ nay đến Tết nguyên đán, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố, thị xã tổ chức hội nghị giao kế hoạch cho các đơn vị trực thuộc (sau khi được HĐND cùng cấp thông qua) xong trong tháng 12/2021. Tổ chức hội nghị tổng kết năm 2021 gắn với tổng kết thi đua và phát động phong trào thi đua năm 2021 xong trước 10/01/2021. Rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các kết luận của BTV Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các công việc đã có ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh, các Đề án trong Chương trình công tác, tập trung để hoàn thành ở mức cao nhất, tạo tiền đề thuận lợi thực hiện Kế hoạch năm 2022.   

Tiếp tục đôn đốc tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm, dự án cần sớm hoàn thành phát huy hiệu quả đầu tư. Tập trung chỉ đạo chăm sóc, thu hoạch cây vụ Đông 2021 và chuẩn bị sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022. Xây dựng, ban hành chương trình công tác năm 2022. Tích cực chuẩn bị để chủ động triển khai các nhiệm vụ năm 2022 ngay từ đầu năm. Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19; Chủ động chuẩn bị các điều kiện để tổ chức cho Nhân dân đón Tết “vui tươi, an toàn, tiết kiệm”, chú trọng chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng. Đồng thời làm tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022./.

Thu Thảo

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.