Công nhân đang bảo dưỡng hạ tầng lưới điện tại TBA 110 kV Châu Sơn.

Thực hiện chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc tại văn bản số: 1543/EVNNPC-KD ngày 31 tháng 3 năm 2020 về việc đảm bảo công tác Kinh doanh và dịch vụ khách hàng ứng phó với dịch COVID-19, Công ty Điện lực Hà Nam tạm ngừng cung cấp các dịch vụ điện liên quan đến cấp điện mới, các dịch vụ trong quá trình thực hiện hợp đồng mua bán điện.

Công ty Điện lực Hà Nam thông báo để quý khách hàng sử dụng điện được biết.

Trân trọng!

Công ty Điện lực Hà Nam