Đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Đông, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các thành viên UBND tỉnh cần tập trung thảo luận, phân tích làm rõ 5 tồn tại trong thực hiện nhiệm vụ quý I và 11 nhiệm vụ  trong quý II, đề xuất các giải pháp hiệu quả, trên cơ sở đó để quý II tập trung khắc phục, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2018 đạt hiệu quả cao nhất.

Theo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh: Quý I, mặc dù đạt kết quả tích cực, nhưng kinh tế- xã hội của tỉnh vẫn còn những tồn tại hạn chế như: Tiến  độ đầu tư một số dự án còn chậm, thu ngân sách còn thấp, ô nhiễm môi trường khu vực Tây Đáy, chất lượng tham mưu của một số ngành còn hạn chế… Do đó bước sang quý II, các cấp, ngành, địa phương cần tập trung thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp pháp triển kinh tế- xã hội.

Trong đó tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả 5 Nghị quyết chuyên đề trọng tâm, kiểm điểm giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; thực hiện Nghị quyết TW6 (Khóa XII) về tổ chức sắp xếp bộ máy; làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ lúa và hoa màu vụ xuân, phòng chống dịch bệnh đàn gia súc, gia cầm; tập trung tích tụ ruộng đất (nhất là dự án bò sữa tại xã Thanh Nguyên, Thanh Liêm), đẩy mạnh trồng hoa tại các xã NTM; đẩy nhanh tiến độ thi công, GPMB, giải ngân các dự án đường giao thông, trạm bơm…; đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hiệu quả cho sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh công tác thu ngân sách; tập trung làm tốt công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và tiếp tục phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa xã hội; quan tâm giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri…

Quý I/2018, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt mức tăng trưởng 11,5 so với cùng kỳ năm 2017. ảnh T.L

Quý I/2018, hầu hết các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội đều đạt và vượt kế hoạch. Một số ngành, lĩnh vực có giá trị tăng cao như: Giá trị xuất khẩu tăng 57,1% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,5%; Thu cân đối ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 1.760 tỷ đồng, đạt 25,9% dự toán phấn đấu…

Nhìn chung quý I/2018, tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh cơ bản ổn định và phát triển so với cùng kỳ.       Tuy nhiên bên cạnh những kết quả tích cực, tình hình kinh tế- xã hội của tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế và một số vấn đề đặt ra cần phải sớm được khắc phục và tổ chức thực hiện tốt trong quý II và thời gian tới nhằm đảm bảo thực hiện hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển của năm 2018 đã đề ra.

Cụ thể là giá trị sản xuất nông nghiệp và một số khoản thu ngân sách giảm so với cùng kỳ; giải phóng mặt bằng, thi công một số dự án còn gặp khó khăn; một số doanh nghiệp có tiến độ đầu tư chậm, hiệu quả hoạt động còn thấp...

Tại hội nghị các thành viên UBND tỉnh, lãnh đạo các ngành, địa phương đã phát biểu làm rõ hơn những kết quả đạt được và khó khăn đang gặp phải; đề xuất với UBND tỉnh giải pháp chỉ đạo trong quý II. Cụ thể là cần tập trung thực hiện các đề án, mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp, đẩy nhanh tiến độ tích tụ ruộng đất; quan tâm xử lý rác thải; tăng cường quản lý thu ngân sách Nhà nước; tăng cường đảm bảo trật tự ATGT; quan tâm giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri…

Các đại biểu cũng đã nhất trí với 11 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm được UBND tỉnh đưa ra nhằm thực hiện có hiệu quả công tác quý II. 

Thanh Bình