Sở TN&MT công bố các quyết định của UBND tỉnh liên quan đến bảo vệ nguồn nước và ứng phó với biến đổi khí hậu

Chiều 15/1, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị Công bố các quyết định của UBND tỉnh và bàn giao tài liệu Danh mục nguồn nước cần lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Hà Nam; Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh Hà Nam; Đề án Đánh giá khí hậu tỉnh Hà Nam cho các đơn vị có liên quan.

Ông Đinh Xuân Thông, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường bàn giao tài liệu Danh mục nguồn nước cần lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh cho đơn vị có liên quan.

Theo Quyết định số 3021/QĐ-UBND tỉnh “Về việc phê duyệt kết quả thực hiện dự án Điều tra, xác định danh mục nguồn nước cần lập hành lang bảo vệ trên địa bàn tỉnh Hà Nam và Danh mục nguồn nước cần lập hành lang bảo vệ tỉnh Hà Nam”, danh mục các đoạn sông, suối, nguồn nước cần lập hành lang bảo vệ đã được chỉ rõ, trong đó có 6 sông chính (sông Hồng, sông Đáy, sông Nhuệ, sông Châu, sông Duy Tiên, sông Sắt). Từng dòng sông cũng có quy định chi tiết về điểm đầu, điểm cuối, hàng lang cụ thể để bảo vệ nguồn nước.

UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các sở, UBND cấp huyện và cấp xã tăng cường công tác phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp bảo vệ như: cắm mốc hàng lang, xây dựng phương án bảo vệ nguồn nước, kiểm tra việc cắm mốc hành lang bảo vệ nguồn nước; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân, các tổ chức, doanh nghiệp nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc bảo vệ nguồn nước…

Quyết định số 3010/QĐ-UBND của UBND tỉnh “Về việc phê duyệt đề án Đánh giá khí hậu tỉnh Hà Nam” đã nêu rõ các mục tiêu cần đạt được, đó là: Tăng cường năng lực cho tỉnh trong dự báo diễn biến của các yếu tố khí hậu, hiện tượng khí hậu cực đoan và tác động của biến đổi khí hậu, các hoạt động thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu. Quyết định cũng nêu rõ những giải pháp giảm nhẹ cho từng lĩnh vực; giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực cung ứng năng lượng; giảm nhẹ biến đổi khí hậu trong lâm nghiệp, nông nghiệp; thích ứng trong lĩnh vực tài nguyên nước, thủy sản, xây dựng và giao thông vận tải, y tế và sức khỏe cộng đồng; văn hóa – du lịch.

Theo Quyết định số 3025/QĐ-UBND “Về việc phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với Biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh Hà Nam”, kế hoạch được thực hiện dựa trên các quan điểm và nguyên tắc cụ thể: tiến hành trên nguyên tắc phát triển bền vững, đảm bảo tính hệ thống liên ngành, các nhiệm vụ ứng phó với biến đổi khí hậu phải thực hiện lồng ghép trong các chiến lược, chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, huyện và các ngành, hướng tới xác định được các thách thức và cơ hội của biến đổi khí hậu đối với quá trình phát triển, đồng thời, xác định được các giải pháp ưu tiên nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các tài liệu trên đây là cơ sở để các ngành, địa phương căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của mình xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp tổ chức thực hiện theo quy định.

Bích Huệ

Bích Huệ

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.