Ông Nguyễn Minh Tân, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi cho biết: Việc triển khai thu quỹ PCTT đang gặp khá nhiều khó khăn, vướng mắc. Số nợ đọng ở đây chủ yếu là khối doanh nghiệp trên địa bàn. Việc thu quỹ cần được triển khai quyết liệt hơn tránh tình trạng nợ đọng sang những năm tiếp theo.

Thu, nộp Quỹ PCTT được thực hiện theo Luật Phòng chống thiên tai được Quốc hội thông qua ngày 19/6/2013. Chính phủ đã có Nghị định 94/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 quy định về thành lập và quản lý Quỹ PCTT.

Mục đích của việc thu, nộp Quỹ PCTT nhằm huy động các nguồn lực xã hội hỗ trợ công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai. Mức đóng góp Quỹ PCTT được quy định đối với từng đối tượng cụ thể.

Theo đó, các tổ chức kinh tế hạch toán độc lập trên địa bàn tỉnh, mỗi doanh nghiệp đóng góp hai phần vạn (2/10.000) trên tổng tài sản hiện có tại Việt Nam theo báo cáo tài chính hàng năm, mức đóng tối thiểu 500 nghìn đồng, tối đa 100 triệu đồng và được hạch toán vào chi phí hoạt động sản xuất, kinh doanh. Người có hộ khẩu thường trú, tạm trú đang sinh sống và làm việc tại Hà Nam từ 18 tuổi đến hết tuổi lao động theo quy định của pháp luật về lao động đóng theo mức: Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, tổ chức, lực lượng vũ trang hưởng lương, cán bộ quản lý trong các doanh nghiệp nhà nước đóng ở mức 1 ngày lương/người/năm, theo mức lương cơ bản sau khi trừ các khoản thuế, bảo hiểm phải nộp; người lao động trong các doanh nghiệp đóng 1 ngày lương/người/năm theo mức lương tối thiểu vùng; người lao động khác, trừ các đối tượng được nêu trên đóng 15 nghìn đồng/người/năm.

Đê sông Đáy, đoạn qua xã Kim Bình (thành phố Phủ Lý) đang được tu bổ phục vụ phòng chống thiên tai.

Thực tế việc triển khai thu, nộp Quỹ PCTT hiện nay đang gặp khá nhiều khó khăn. Theo Nghị định 94/2014/NĐ-CP việc thu, nộp Quỹ PCTT không có khoản chi phí dành cho đội ngũ trực tiếp thu và cả hoạt động hành chính của quỹ ở các địa phương; các địa phương không được trích một phần quỹ để thực hiện công tác PCTT trên địa bàn.

Hay cách tính 1 ngày lương đối với người lao động trong các doanh nghiệp chưa thực sự cụ thể theo quy định chung hay từng doanh nghiệp. Nếu người lao động trong doanh nghiệp tính theo mức 22 ngày làm việc/tháng như công chức, viên chức thì mức đóng cao và chưa sát trong khi các doanh nghiệp thường đều làm từ 26 – 28 ngày/tháng. Không những vậy, công nhân trong các doanh nghiệp có biến động thường xuyên, rất khó tính số lượng thu cụ thể… Từ những khó khăn đó dẫn đến phần nợ đọng Quỹ PCTT chủ yếu tại các doanh nghiệp.

Cần phải khẳng định, việc thu Quỹ PCTT là rất cần thiết để huy động nguồn lực xã hội hỗ trợ công tác PCTT, nhất là trong điều kiện biến đổi khí hậu ngày càng tác động rõ rệt đến thời tiết hiện nay. Để việc thu Quỹ PCTT đạt kết quả cao, cùng với sự cố gắng, nỗ lực của các địa phương rất cần có sự thay đổi những nội dung chưa thực sự phù hợp theo Nghị định 94/2014/NĐ-CP. Được biết, về phía Bộ NN & PTNT đã soạn thảo Nghị định thay thế Nghị định 94 và trình Chính phủ phê duyệt để khắc phục bất cập, hạn chế trong việc thu Quỹ PCTT.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Sở NN & PTNT cho biết: Việc thu Quỹ PCTT đang gặp khó khăn ngay từ nội dung của Nghị định 94/2014/NĐ-CP. Tới đây, khi có Nghị định thay thế quy định cụ thể, chi tiết và chặt chẽ hơn chắc chắn việc thu quỹ PCTT trên địa bàn tỉnh sẽ được đảm bảo, hoàn thành tốt theo kế hoạch.

Mạnh Hùng