Sau gần 3 năm thực hiện Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ "Về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn'' đến thời điểm này, tổng dư nợ tín dụng của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Hà Nam đạt gần 10 nghìn tỷ đồng, trong đó cho vay theo Nghị định 55 khoảng 6.000 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn cho doanh nghiệp vay.

Ông Vũ Dương Quỳnh, Phó Giám đốc  Agribank Hà Nam phân tích: Nghị định 55 của Chính phủ đã tạo hành lang pháp lý quan trọng để ngân hàng cho bà con vay vốn phát triển kinh tế. Nghị định quy định cho vay các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn (chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh thương mại, dịch vụ, cho vay tiêu dùng...) khách hàng vay vốn đến 100 triệu đồng không phải làm thủ tục thế chấp tài sản bảo đảm, chỉ phải nộp cho ngân hàng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các giấy tờ khác chứng minh quyền sử dụng đất.

Đối với khách hàng vay vốn trên 100 triệu đồng, khi đi đăng ký giao dịch bảo đảm được miễn hoàn toàn lệ phí đăng ký giao dịch. Đây là một chính sách lớn nhằm tạo điều kiện cho hộ gia đình, cá nhân và doanh nghiệp có nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh thuận lợi hơn trong việc tiếp cận nguồn vốn ngân hàng. Mục tiêu của chi nhánh hướng mạnh đầu tư phát triển kinh tế hộ, quan tâm đến thị trường "bán lẻ'', phấn đấu trong năm 2018 tăng trưởng tín dụng từ 12 - 14%.

Khách hàng giao dịch tại Chi nhánh Agribank huyện Thanh Liêm.

Theo đánh giá của nhiều khách hàng, việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng theo Nghị định 55 rất thuận lợi, đơn giản, thời gian giải quyết cho vay nhanh chóng. Khi khách hàng có nhu cầu vay vốn có thể được giải quyết ngay trong ngày. Đồng thời, quá trình giải ngân vốn khách hàng được miễn phí giao dịch tài sản bảo đảm nếu vay trên 100 triệu đồng, thay vì trước đây nhiều ngân hàng thu phí rất cao.

Tại chi nhánh Agribank các huyện và thành phố đang tập trung giải ngân vốn cho khách hàng, trong đó hầu hết các đơn vị có dư nợ tín dụng theo Nghị định 55 đạt từ 65 - 70% trên tổng dư nợ. Ông Lê Đức Cường, Phó Giám đốc Chi nhánh Agribank Thanh Liêm cho biết: Nhận thức được tầm quan trọng của Nghị định 55, chi nhánh thường xuyên triển khai tới các xã và thị trấn với nhiều hình thức đa dạng và phong phú như: Tổ chức tuyên truyền tới các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu vay vốn; hướng dẫn khách hàng có nhu cầu vay vốn làm các thủ tục với ngân hàng, bảo đảm giải ngân nguồn vốn nhanh chóng thuận lợi nhất. Tính đến thời điểm này, dư nợ của Agribank Thanh Liêm đạt 1.040 tỷ đồng, trong đó 90% cho vay phát triển kinh tế hộ.

Chú trọng tới thị trường "bán lẻ'', Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LiênVietPostBank) - Chi nhánh tỉnh Hà Nam lại giải ngân vốn cho vay theo hình thức tiêu dùng. Theo đó, khách hàng là người Việt Nam có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Nam, có quyết định nghỉ hưu là có thể tham gia gói dịch vụ. Thời gian cho vay tối đa 60 tháng kể từ ngày giải ngân, trong đó quy định khách hàng tại thời điểm kết thúc khoản vay không được vượt quá 75 tuổi. Tổng mức khoản vay không quá 300 triệu đồng và hằng tháng khách hàng trả bằng lương hưu thực lĩnh.

Theo nhận định của các NHTM, trong quý I năm 2018, mức tăng trưởng tín dụng trên địa bàn có chậm hơn so với các quý khác trong năm. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đầu năm nhiều doanh nghiệp chưa mở rộng sản xuất kinh doanh. Để bảo đảm mức tăng trưởng tín dụng,  nhiều NHTM quan tâm đầu tư giải ngân vốn theo hình thức "bán lẻ'', trong đó chú trọng cho vay phát triển kinh tế hộ đã góp phần quan trọng tăng trưởng được dư nợ nguồn vốn từ 5-7% và nguồn vốn giải ngân đã đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Trần Hữu