NHCSXH Việt Nam làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn

Chiều 31/3, đoàn công tác của Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) Việt Nam do đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Thị Lụa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan và Chi nhánh NHCSXH tỉnh.

NHCSXH Việt Nam làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn
Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận hội nghị.

Theo báo cáo của Chi nhánh NHCSXH tỉnh, những năm qua chương trình tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp quan tâm chỉ đạo sát sao và có sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị, xã hội nhận ủy thác.

Tính đến ngày 28/2/2022, tổng nguồn vốn tín dụng đạt hơn 2.289 triệu đồng, tăng gấp 17,7 lần so với năm 2003 (khi mới thành lập), tăng 54,8 tỷ đồng so với cuối năm 2021. Trong đó, nguồn vốn cân đối từ Trung ương là hơn 1.765 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 77,1% tổng nguồn vốn, còn lại là nguồn vốn huy động tại địa phương được Trung ương cấp bù lãi suất.

Hiện, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Hà Nam đang triển khai cho vay 10 chương trình tín dụng với tổng dư nợ đạt hơn 2.281 triệu đồng với gần 46,2 nghìn khách hàng, tăng hơn 2.151 triệu đồng, tăng 17,6 lần so với năm 2003 và tăng 49,8 tỷ đồng so với cuối năm 2021.

Từ năm 2003 đến ngày 28/2/2022, tổng doanh số cho vay khoảng 7,7 nghìn tỷ đồng với hơn 404 nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Chất lượng tín dụng luôn được củng cố và nâng cao, nợ xấu hiện chiếm 0,18% tổng dư nợ.

Từ nguồn vốn cho vay đã góp phần thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, với tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều đến hết năm 2021 toàn tỉnh giảm còn 1,55%. Nhờ vậy, giúp hơn 45 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo, đồng thời tạo và duy trì việc làm cho 30 nghìn lao động, hơn 55 nghìn lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn học tập…

NHCSXH Việt Nam làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn
Đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả từ chương trình cho vay hộ nghèo và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh Hà Nam những năm qua.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Quyết Thắng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc NHCSXH Việt Nam ghi nhận, biểu dương những kết quả từ chương trình cho vay hộ nghèo và các đối tượng khác mà Hà Nam đạt được. Đồng thời yêu cầu cán bộ, nhân viên, người lao động Chi nhánh NHCSXH tỉnh tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ vốn, chỉ đạo các hội đoàn thể, địa phương tăng cường củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách xã hội. NHCSXH thường xuyên điều tra, rà soát đối tượng đủ điều kiện vay vốn theo quy định; phối hợp lồng ghép các mô hình, chương trình, dự án phát triển kinh tế, xã hội với chương trình tín dụng chính sách, giúp người vay sử dụng đúng mục đích, hiệu quả.

NHCSXH Việt Nam làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn
Đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Trương Quốc Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo sơ bộ một số nét với đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và nhấn mạnh vai trò quan trọng của hoạt động tín dụng chính sách những năm qua đã góp phần tích cực vào công tác xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

Theo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, kế hoạch từ nay đến tháng 10/2022 trên địa bàn tỉnh sẽ tổ chức  3 đợt khởi công xây dựng các tổ hợp nhà ở xã hội phục vụ nhu cầu nhà ở cho người lao động do đó đến cuối năm 2023 và 2024 nhu cầu vay vốn rất lớn của người lao động từ NHCSXH. Vì vậy, đề nghị NHCSXH Việt Nam bố trí nguồn hợp lý cho từng giai đoạn cho vay và ưu tiên vốn cho chương trình cho vay giải quyết việc làm để giảm nghèo bền vững; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho chi nhánh NHCSXH tỉnh tăng cán bộ, nâng cao trình độ chuyên môn, ứng dụng công nghệ nhằm đáp ứng yêu cầu hiện nay.

Cũng theo Chi nhánh NHCSXH tỉnh, mục tiêu giai đoạn từ năm 2022- 2025 toàn tỉnh phấn đấu 100% người nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện được tiếp cận các sản phẩm dịch vụ do NHCSXH cung cấp; dư nợ tăng trưởng bình quân hằng năm từ 10%- 15%; tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,15% trên tổng dư nợ.

NHCSXH Việt Nam làm việc với Thường trực Tỉnh ủy về việc thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn
Lãnh đạo Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam trao tặng kinh phí ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã xác định mục tiêu xây dựng Hà Nam trở thành tỉnh giàu đẹp, văn minh và phát triển khá trong khu vực, phấn đấu đến năm 2035 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Với tinh thần đó, tỉnh luôn xác định nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội để hỗ trợ cho công tác giảm nghèo, tạo việc làm, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, người có công, người thu nhập thấp, công nhân trong các Khu công nghiệp là rất cần thiết và cần có giải pháp để tăng trưởng nguồn lực tín dụng chính sách trong thời gian tới. Do vậy, BTV Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 06/CT/TU ngày 7/9/2021 về việc tiếp tục thực hiện các Chỉ thị của Ban Bí thư  về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội.

Theo đó, để tiếp tục đồng hành với tỉnh đồng chí đề nghị NHCSXH Việt Nam tăng cường nguồn vốn hỗ trợ cho vay hộ nghèo, các đối tượng khác trên địa bàn, nhất là nguồn vốn cho vay hỗ trợ việc làm, nhà ở xã hội. Về phía tỉnh tiếp tục chỉ đạo các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước, của tỉnh đến đông đảo mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, ý nghĩa của tín dụng chính sách, tạo mọi điều kiện để cán bộ NHCSXH hoạt động hiệu quả, thuận lợi. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để tín dụng chính sách xã hội mang lại hiệu quả cao tại địa phương

Nhân dịp này, Công đoàn NHCSXH Việt Nam đã trao tặng 500 triệu đồng ủng hộ xây dựng nhà Đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh.

Phùng Thống

Bình luận bài viết

Bình luận

BÁO HÀ NAM ĐIỆN TỬ

Giấy phép xuất bản số 68/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 16/2/2017

Địa chỉ: Đình Tràng, phường Lam Hạ, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Tổng Biên tập: Lê Hồng Kỳ

Điện thoại: (0226) 3852.773 - 3853.342 | Fax: (0226)3853.342

Email: baohanam.dientu@gmail.com

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.