Có thể sẽ tăng mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế thu nhập cá nhân. (Ảnh minh họa: KT)

Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân (Tổng cục Thuế) cho biết, Luật số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012 của Quốc hội ban hành có quy định, mức giảm trừ đối với đối tượng nộp thuế là 9 triệu đồng/tháng (108 triệu đồng/năm); mức giảm trừ đối với mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

Trường hợp chỉ số giá tiêu dùng (CPI) biến động trên 20% so với thời điểm luật có hiệu lực thi hành, hoặc thời điểm điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh gần nhất thì Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh phù hợp với biến động của giá cả để áp dụng cho kỳ tính thuế tiếp theo.

Trong quá trình tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế TNCN, Tổng cục Thuế đã thường xuyên cập nhật CPI theo các công bố của Tổng cục Thống kê để đảm bảo quản lý thuế theo đúng quy định của luật. 

Thống kê cho thấy, kể từ thời điểm Luật số 26 có hiệu lực (tháng 7/2013), đến tháng 6/2019 CPI đã tăng trên 18,1%. Dự báo CPI năm nay sẽ tăng khoảng 4%, điều này có nghĩa CPI năm 2019 có thể tăng hơn 20%. Theo quy định của Luật số 26 sẽ phải điều chỉnh tăng mức giảm trừ gia cảnh khi tính thuế TNCN.

Hiện, Tổng cục Thuế đang phối hợp với Vụ Chính sách thuế (Bộ Tài chính) nghiên cứu, đề xuất điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh theo đúng quy định của Luật Thuế TNCN. Đồng thời, rà soát, đánh giá tổng kết toàn diện chính sách thuế TNCN để báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem xét quyết định trong thời gian tới./.

Theo VOV