Cán bộ Ngân hàng CSXH, Chi nhánh Hà Nam hướng dẫn khách hàng phòng chống dịch Covid - 19.

Theo đó, tất cả khách hàng đến giao dịch tại điểm giao dịch ở trụ sở UBND xã Hợp Lý được cán bộ nhân viên của Ngân hàng CSXH Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Hà Nam hướng dẫn rửa tay sát khuẩn và được phát khẩu trang miễn phí trước khi vào giao dịch. 

Đây là hoạt động được Ngân hàng CSXH Việt Nam, chỉ đạo các chi nhánh trực thuộc triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid – 19 cho khách hàng và nhân viên ngân hàng. Được biết, trong ngày giao dịch tại UBND xã Hợp Lý có hàng trăm lượt khách hàng đến làm thủ tục với ngân hàng. 

Thời gian tới, Ngân hàng CSXH Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Hà Nam tiếp tục chỉ đạo các phòng giao dịch ngân hàng CSXH các huyện, thị xã và thành phố hướng dẫn khách hàng phòng chống dịch Covid – 19 và duy trì các điểm giao dịch từ ngày 7 đến 26 hằng tháng ở các xã, phường và thị trấn, bảo đảm phục vụ kịp thời nguồn vốn cho khách hàng và duy trì công tác thu nợ.

Trần Hữu