Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có các đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước; Trịnh Đình Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; các đồng chí ủy viên Trung ương Đảng cùng đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương. 

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam có đồng chí Trương Minh Hiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện một số ban, ngành, địa phương.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nam.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Kinh tế tập thể với nòng cốt hợp tác xã là thành phần kinh tế quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, góp phần chuyển dịch lao động, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, đặc biệt là trên địa bàn nông thôn. Bên cạnh đó, kinh tế tập thể, HTX còn là tổ chức phát huy tính tự chủ của người dân, tạo điều kiện để người dân được hưởng thành quả từ sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước một cách công bằng, bình đẳng. 

Tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về “Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể” nhằm đánh giá toàn diện, sâu sắc những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại hạn chế trong quá trình chỉ đạo phát triển kinh tế tập thể thời gian qua. Rút ra bài học kinh nghiệm, xác định phương hướng và đề xuất các quan điểm, chủ trương, chính sách cho những năm tiếp theo.

Sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 13, Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, sự cố gắng nỗ lực của các tổ hợp tác (THT), các hợp tác xã (HTX) trong lĩnh vực kinh tế tập thể nước ta đã có nhiều chuyển biến và đạt được những kết quả tích cực. Cả nước có trên 22.800 HTX, thu hút gần 6 triệu thành viên tham gia. Số lượng HTX tăng theo từng năm, phát triển khá đồng đều trên khắp các vùng, miền, chất lượng hoạt động được nâng lên. C  

Các HTX từng bước hoạt động đúng bản chất, ngày càng tập trung hơn vào việc hỗ trợ kinh tế hộ thành viên thông qua cung cấp các dịch vụ hoặc việc làm cho thành viên, nhất là HTX nông nghiệp. Quy mô, vốn và các lĩnh vực hoạt động của HTX được mở rộng, nhiều HTX có quy mô toàn xã, huyện. Nhiều loại hình HTX mới được thành lập như HTX môi trường, HTX trường học, HTX y tế… Trình độ cán bộ quản lý HTX được nâng cao. Một số HTX có đội ngũ cán bộ tâm huyết, có kinh nghiệm, nhạy bén với cơ chế thị trường, mạnh dạn áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, kinh doanh của HTX. Doanh thu bình quân của một HTX năm 2018 đạt 4,4 tỷ đồng, tăng 3,6 tỷ đồng so với năm 2003. Hiện cả nước có 101.400 THT, tăng 587 THT so với năm 2003.

Tại tỉnh Hà Nam, thực hiện Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, khu vực kinh tế tập thể đã củng cố những THT, HTX hiện có, tiếp tục phát triển kinh tế HTX với nhiều hình thức, quy mô, trình độ khác nhau trong các ngành, lĩnh vực địa bàn có điều kiện. Đến thời điểm 31/12/2018 toàn tỉnh có 289 HTX đăng ký thành lập. Khoảng 1.690 THT với tổng số thành viên là 8.450 người. Những năm qua, kinh tế tập thể đã góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, nhất là trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Các HTX đã tham gia tích cực vào việc giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội của địa phương.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh: Kinh tế tập thể đã có sự phát triển khá mạnh về lượng và chất, số lượng HTX làm ăn có lãi ngày càng lớn, trong hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều cách làm linh hoạt, nhạy bén…góp phần tạo nên một diện mạo nông thôn mới. 

Để kinh tế tập thể, HTX phát huy được vai trò trong nền kinh tế, tới đây Chính phủ sẽ đề xuất với Bộ Chính trị ban hành các Nghị quyết thúc đẩy kinh tế tập thể, HTX phát triển; trình Quốc hội sửa đổi, hoàn thiện các văn bản pháp luật về kinh tế tập thể, HTX; Chính phủ ban hành các Nghị định, Chỉ thị để cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương, của Luật. Các bộ, ngành, địa phương cần khắc phục những hạn chế, yếu kém của kinh tế tập thể, HTX; tiếp tục nâng cao nhận thức về kinh tế tập thể, HTX; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho khu vực kinh tế tập thể, HTX, Liên hiệp HTX; hoàn thiện cơ cấu tổ chức cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, HTX; đẩy mạnh đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của THT, HTX, Liên hiệp HTX; hỗ trợ, xây dựng các mô hình KTTT, HTX kiểu mới phù hợp với bối cảnh Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và thực tiễn ở địa phương; hỗ trợ xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường cho sản phẩm của các Liên hiệp HTX, THT. Các HTX trong quá trình phát triển cần phải gắn với bảo vệ tài nguyên, môi trường, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, đặc biệt là cần tăng cường hợp tác quốc tế…

Tại hội nghị, những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế tập thể đã được khen thưởng.

Nguyễn Oanh